Môn đệ viện phụ Xi-xô-ê thường nói với ngài: “Thưa cha, xin hãy chỗi dậy và chúng ta dùng bữa.” Ngài nói: “Mình chưa ăn sao con?” Môn đệ thưa: “Thưa cha, chưa.” Cha nói: “Nếu chưa ăn thì mình ăn.”  Chỉ đơn giản như vậy. 

Read more ...

Viện phụ Or nói với đồ đệ Phao-lô: "Con canh chừng để không một tin tức nào ở thế gian có thể lọt vào phòng con." Kiểu này thì đài truyền hình CNN phá sản. Xét cho cùng, có tin tức nào đáng để mình chú ý? 

Read more ...

Mỗi lần thấy cha nào giảng vừa dài, vừa dỡ thì tôi ngồi run, thôi rồi, nói một đường làm một nẽo mới đi lạc xa như vậy... Bởi vì nói và làm đi đôi với nhau thì con đường ngắn gọn lắm, tu đức của mình nói lên tất cả, lời giảng chỉ là phụ.

Read more ...

Phim trường Hollywood, kỹ nghệ giải trí Walt Disney, các nhà sản xuất game tuyển các bộ óc sáng tạo nhất hành tinh để sản xuất ra các sản phẩm giải trí làm sao để người tiêu thụ không một giây phút chán! Để "thần chán" lọt vào là chuyện không thể chấp nhận trong các công nghệ này

Read more ...

Bây giờ mình có thể nói, ai sống trong thinh lặng và lòng lúc nào cũng tự vấn – tôi dùng thì giờ, tiền, sức như thế này có đúng không - thì sẽ loại được mấy cám dỗ muốn xem (internet), muốn chơi (bar...), muốn xài (tiền, năng lực...). Cám dỗ duy nhất của loài người là "muốn" và với thời buổi tốc độ ánh sáng này là muốn ngay lập tức!

Read more ...

Tại thành phố Canton, tiểu bang Ohio có một ngôi nhà và một phụ nữ đã qua đời nhưng nay bà đang được giáo hội Công giáo điều tra để có thể phong thánh cho bà. Tiến trình phong thánh đã bắt đầu và nếu được Toà Thánh công nhận thì bà Rhoda Wise sẽ là vị thánh thứ 4 là người Hoa Kỳ. Ngôi nhà của bà ở Canton có thể trở thành một đền thánh hay một ngôi nhà thờ.

Read more ...

More Articles ...