Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 12 - 2016

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 12 - 2016

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 11 - 2016

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 11 - 2016

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 10 - 2016

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 10 - 2016

Read more ...

Sách Tự Thú của Thánh Augustino

Sách Tự Thú của Thánh Augustino  được trình bày dưới dạng trang web và sách điện tử.

Read more ...

Sách Điện Tử - Kinh Thánh Tân Ước

27 Cuốn Kinh Thánh Tân Ước  được chuyển qua dạng Sách Điện Tử (Epub).

Read more ...

Khóa học gồm nhiều bài thuyết trình và các cuộc thảo luận bàn tròn, liên quan tới các vấn đề như: Thuyết công truyền, ma thuật, thần bí, tôn thờ Satan và trừ qủy trong các tài liệu của vài Hội Đồng Giám Mục; Trừ quỷ và việc tái rao giảng Tin Mừng; Các thiên thần và ma quỷ trong Thánh Kinh và trong huấn quyền của Giáo Hội; 

Read more ...

Tài liệu này nói một cách tổng quát về việc trừ tà hơn là hướng dẫn từng bước một.  Việc trừ tà là một phần quan trọng tiếp nối sứ mạng của Giêsu Kitô. Kinh Thánh đưa ra nhiều bằng chứng trừ tà trong và sau khi Chúa Giêsu sống rao giảng. Những người tin vào Chúa Giêsu ngày hôm nay đều có năng quyền và cơ hội để tiếp tục sứ vụ trừ tà của Ngài trên người bị quỷ ám. 

Read more ...

Chúa Thánh Thần là ”nước hằng sống”. Người làm cho tín hữu được chia sẻ chính sự sống của Thiên Chúa Tình Yêu và khiến cho cuộc sống của họ được Thiên Chúa soi sáng, canh tân, biến đổi, hướng dẫn, linh hoạt và dưỡng nuôi.

Read more ...

More Articles ...