Thánh Jean Chrysostome sinh vào khoảng năm 344 đến 354 trong một gia đình quý tộc ở Antioche. Ông được ông Libanius, một nhà hùng biện lương dân nổi tiếng vào thời đó đào tạo. Khi đã lớn tuổi ông mới rửa tội, ông sống hai năm trong nhà tu nhưng vì sức khỏe kém, ông phải về Antioche. 

Read more ...

Dạo gần đây, tôi quan tâm đặc biệt đến vấn đề tự do nội tại. Lời Kinh Thánh nói về việc Chúa Kitô giải thoát chúng ta trong thư thánh Phao-lô gởi tín hữu thành Ga-lat (Gl 5:1) mang một ý nghĩa mới đối với tôi. Vấn đề này cũng là vấn đề trọng tâm của triết lý Hy Lạp, như bản năng, nó gắn liền không tách rời được với khái niệm về cuộc sống. 

Read more ...

Trong cuốn sách “Các con đường tự do”, tôi đã giới thiệu  giáo huấn Kinh Thánh về chủ đề này. Tôi muốn ngừng ở ba đoạn trong các sách cuối cùng của Tân Ước để nối tiếp dòng suy nghĩ của thánh Jean Chrysostome, đây là những đoạn có cùng suy nghĩ với phái khắc kỷ và triết lý Hy Lạp, đều có cùng mục đích là chuyển đạt sứ điệp kitô cuối thế kỷ thứ I vào  thế giới Hy Lạp. 

Read more ...

Épictète sinh vào khoảng những năm 50 ở Hierapolis. Ông từng là nô lệ và bị chủ đánh đập đến què chân. Ông bị đem đến thành phố La Mã để làm nô lệ phục vụ cho ông Epaphrodite, một người cũng nô lệ như ông, được vua Néron giải phóng, Epaphrodite đối xử một cách vô nhân đạo với ông.

Read more ...

Lá Thư Đầu Tiên của thánh Phê-rô có thể được viết vào năm 90. Tác giả cổ vũ và khuyến khích người kitô giữ lòng kiên định vì lúc đó họ sống trong một thế giới thù nghịch, càng ngày càng thảm hại. 

Read more ...

More Articles ...