Chúa Giêsu tuyên bố sứ mệnh của Người là thể hiện tình yêu của Chúa nơi tất cả mọi người bằng cách nhúng (“rửa tội”) mỗi người trong Chúa Thánh Thần, đấng có súc mạnh sáng tạo của Chúa Cha (Ga 1: 33). 

Read more ...

Phúc âm được viết là để khơi dậy lòng tin vào Chúa Giêsu Na-da-rét. Thánh sử Gio-an khẳng định rõ ràng các chương đoạn “được chép ở đây là để anh em tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa và để anh em tin mà được sự sống nhờ danh Người.” (Ga 20: 31). 

Read more ...

Các thánh sử viết phúc âm thích minh họa Tin Mừng của Chúa Giêsu bằng hình ảnh hơn là bằng các bài viết thần học. Vì thế khi đọc Phúc Âm, phải phân biệt giữa những gì tác giả muốn nói và chất liệu tác giả dùng.

Read more ...

Khi Đức Giê-su ở trên núi xuống, đám đông lũ lượt đi theo Người. Bỗng có một người phong hủi tiến lại, bái lạy Người và nói: "Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch." Người giơ tay đụng vào anh và bảo: "Tôi muốn, anh sạch đi." 

Read more ...

More Articles ...