Lần xưng tội đó, có một điều gì đó lạ lùng đến với tôi. Tôi không biết đó là gì, nhưng nó đã thay đổi đời tôi, tôi muốn nói là nó chụp lấy tôi mà tôi không chống đối gì được... Đó là nỗi kinh ngạc, bàng hoàng của cuộc gặp gỡ. Tôi nhận ra là chúng đang chờ tôi. 

Read more ...

Các văn sĩ chúng tôi cố gắng dùng chữ khéo léo, nhưng phải có các chủ bút là những người khéo léo tài tình trong các ý tưởng và tư tưởng của họ. Larry A. Downs là người như thế. Xin cám ơn Larry, vì mối liên hệ đã có giữa chúng ta, bất chấp khoảng cách xa xôi hàng ngàn dặm.

Read more ...

Nền độc tài đầu tiên ở Argentina bắt đầu vào thập niên 1930 dưới sự cầm quyền của Uriburu và nối tiếp là một cuộc khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Vào năm 1943, các cấp lãnh đạo cao quân đội đã tổ chức một cuộc lật đổ khác, tự xưng là Cách mạng năm 1943.

Read more ...

Khi tôi được mười ba tháng, mẹ tôi sinh em trai thứ hai, nhà tôi có năm anh em tất cả. Ông bà tôi sống gần đó, và để giúp mẹ tôi, bà tôi đến đón tôi vào buổi sáng, đưa đến nhà bà, và đưa tôi về lại vào buổi chiều. Ông bà nói tiếng Piedmont với nhau, và tôi học theo.

Read more ...

Dường như Jorge Mario Bergoglio không phải là kiểu linh mục có một sự nghiệp chói lọi trong giáo hội. Vào chủng viện năm hai mươi mốt tuổi, nhận chức giám tỉnh năm bốn mươi tuổi. Cho đến gần đây, các tu sĩ dòng Tên vẫn còn giữ luật của thánh Inhaxiô là không nhận chức giám mục, tổng giám mục, hay hồng y.

Read more ...

More Articles ...