Năm 1949 là năm quyết định của Jorge Mario Bergoglio. Năm đó Jorge 13 tuổi, đang theo học tạitrường trung học Wilfrid Barón des Saints-Anges ở Buenos Aires. Một trường do các tu sĩ dòngSalêdiêng đảm trách, dòng rất thân thiết với gia đình của giáo hoàng, vì linh mục Pozzoli bạn của gia đình đã rửa tội cho em bé Jorge Mario ngày 25-12-1936 và sau đó là cha hướng dẫn về mặt thiêng liêng cho Jorge. Linh mục Enrique Poozzoli, người Ý, tu sĩ dòng Salêdiêng*.

Read more ...

Trong bài diễn văn đọc trước các thành viên của Phong trào Canh Tân Đặc Sủng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã chính xác nêu lên các lời dặn dò của ngài đến mức mà các lời này được bình giải rộng rãi trong thời gian này. Nên đọc các lời này như lời khuyến khích hay lời phê phán?

Read more ...

More Articles ...