Một thầy hỏi một viện phụ: “Nếu con cho người anh em mượn một ít tiền, con có đòi họ không?” “Có, nhưng chỉ đòi một lần, và trong khiêm tốn.” Thầy hỏi tiếp: “Giả dụ con đòi nhưng họ không trả, con sẽ làm gì?” “Con đừng nói gì với họ nữa.”

Read more ...

Viện phụ Phêrô, môn đệ của viện phụ Lốt, nói: Một hôm, khi tôi đang ở trong phòng của viện phụ A-ga-tôn, một thầy đến hỏi ngài: “Con muốn được sống với các thầy. Xin cha cho con biết phải làm gì.” Cha trả lời: “Mọi ngày suốt đời con, con hãy giữ tâm trạng xa lạ ngày đầu khi con tới gặp họ, để tránh con thành tự do quá với họ.” 

Read more ...

 Viện phụ I-sa-ác nói: “Cha biết có một thầy, đang khi cắt lúa ngoài đồng, muốn ăn bông lúa liền nói với người phụ trách nông vụ: anh cho phép tôi ăn bông lúa mì nhé?” Người phụ trách nông vụ ngạc nhiên nói: “Cánh đồng này là của cha mà sao cha lại xin phép con?”

Read more ...

Thầy La Mã kể, có thầy cao niên kia có một người đồ đệ. Vì coi khinh, thầy đưa cho đồ đệ mình cái áo choàng và đuổi đi. Nhưng người đồ đệ cứ ngồi ở cửa. Khi mở cửa ra và thấy đồ đệ vẫn còn ngồi đó, thầy cao niên quỳ xuống và nói 

Read more ...

Có thầy bị một anh em làm thiệt hại nên đến gặp viện phụ Xi-xô-ê và nói: “Con đã chịu đựng người anh em và bây giờ con muốn trả thù.” Ngài khuyên thầy: “Không được làm vậy, tốt hơn con nên vì Chúa mà tha thứ.” 

Read more ...

Người ta hỏi viện mẫu Xanh-lê-ti, có phải đức khó nghèo là một đức toàn thiện không. Bà trả lời: “Đây là đức toàn thiện nhất cho ai mong muốn. Ai chịu đựng nó thì đau khổ thể xác nhưng tâma hồn bình an; bởi vì, cũng giống như giặt áo quần, muốn áo quần sạch phải vò, phải vắt thật mạnh thì tâm hồn muốn được vững mạnh phải tự nguyện sống khó nghèo.”

Read more ...

More Articles ...