Có nhiều thầy và giáo dân đến gặp viện phụ Félix xin ngài chỉ dạy. Nhưng ngài im lặng không nói. Vì họ nài nỉ quá lâu nên ngài bảo: "Các con muốn nghe một lời khuyên sao?" Họ trả lời: "Dạ phải." Và ngài nói: "Từ nay sẽ không còn lời nói nào nữa.

Read more ...

Có thầy đến tìm gặp viện phụ Gio-an, trong cuộc nói chuyện, ngài nói với thầy: “Khi tôi ở Xê-tê, mọi công việc phần hồn là việc chính của chúng tôi và chúng tôi xem công việc tay chân là phụ; nhưng bây giờ thì ngược lại, công việc chính thành phụ, công việc phụ thành chính.” 

Read more ...

 Đang khi suy nghĩ về những phán xét sâu sa của Thiên Chúa, viện phụ An-tôn hỏi Chúa: "Lạy Chúa, vì sao có người chết yểu, có người sống thọ? Vì sao có người giàu người nghèo? Vì sao người bất chính thì giàu, người công chính thì nghèo?" Bất chợt có tiếng nói: "An-tôn, con lo cho con đi; vì đó là phán xét của Chúa, con không phải bận tâm đến."

Read more ...

Viện phụ Phao-lô le Cosmète và Ti-mô-tê, em ngài cư ngụ ở Xê-tê. Họ thường tranh luận với nhau. Viện phụ Phao-lô nói: “Vậy thì chúng ta sẽ ở lại đây cho đến khi nào?” Viện mẫu Xanh-lê-ti nói: “Khi sống trong cộng đoàn, chúng ta nên vâng lời hơn là sống khổ hạnh.

Read more ...

 Các thầy ở gần viện phụ Gio-an khi ngài hấp hối, ngài vui và mong mau chóng về với Chúa. Họ xin ngài cho một lời khuyên ngắn gọn và bổ ích để làm kim chỉ nam giúp họ sống trọn lành trong Đức Kitô. Tuy nhiên, ngài sầu khổ trả lời: “Chưa bao giờ cha làm theo ý riêng cũng như dạy người nào điều mà mình chưa làm được.”

Read more ...

Viện phụ Xê-pa-ri-ô nói: “Giống như các cận vệ của hoàng đế, họ không dám nhìn ngang nhìn dọc khi đứng gác, con người cũng vậy, không thể làm như thế khi đứng trước tôn nhan Chúa, phải kính sợ Chúa mọi lúc; như thế anh không có gì để sợ kẻ thù.”

Read more ...

More Articles ...