Tạ ơn Chúa vì Ngài đã kiên nhẫn chờ đợi tôi, mặc dầu tôi là kẻ hèn mọn; vô ơn và bất xứng với tình yêu của Ngài. Tôi không biết phải nói lên ngôn ngữ nào của lòai người để có thể diễn tả một Thiên Chúa quyền năng vô biên nhưng lại hạ mình yêu tôi vô điều kiện, mặc dầu tôi chỉ là một người ngọai đạo.

Read more ...

Năm nay con 34 tuổi và là con thứ tư trong một gia đình có 6 anh em. Năm 4 tuổi con mồ côi mẹ và gia đình con sống nhờ sự trợ giúp của các trợ tá xã hội. Hồi ấy trong nhà trên bàn ăn thường không có bánh mì để ăn. Nhưng cái thiếu thốn khốn khổ nhất chính là thiếu tình thương, thiếu những cái vuốt ve trìu mến.

Read more ...

Con  Bùi Ngọc Thắng  50 tuổi, Là Phật tử Đắc Đạo và đã vào Phật Học Viện tu khi con lên bảy tuổi. 16 năm sau con trở thành Đại Đức một nhà Sư của Đạo Phật. 35 năm phục vụ Phật Giáo và tất cả hướng về Phật pháp sống theo lẽ riêng mình. 

Read more ...

Ngay từ thơ ấu tôi đã bị quyến dũ bị thu hút bởi Đức Chúa GIÊSU KITÔ và các Thánh Giá. Tôi rất thích dạo chơi trên các con đường của thành phố Vendée (miền Tây nước Pháp) có rất nhiều Thánh Giá. Thánh Giá là uy lực là quyền năng của THIÊN CHÚA. Chính vì thế mà tôi cảm thấy nhu cầu chiêm ngắm Đức Chúa GIÊSU KITÔ trên Thánh Giá.

Read more ...

More Articles ...