Một linh mục trở thành bác sĩ đã là đèn soi cho một bác sĩ trở thành linh mục. Ai đến với Thiên Chúa một cách chân thật và trung thành thì rồi sẽ liên đới với những con người bất hạnh. Và ai liên đới với người cùng khổ một cách chân thật và trung thành thì rồi sẽ gặp được Thiên Chúa

Read more ...

Tội lỗi đã tạo ra một hố ngăn cách ... chính Ngài là chiếc cầu duy nhất bắc qua hố thẳm ấy.Không tin...không  đến cùng Cha được. Lời dạy  sâu sắc cảm động lòng tôi. Thánh Linh truyền cảm hứng, tôi phổ nhạc bài thánh ca: "Xin Cha Sống Mãi Trong Con."Tôi đọc trong ngày lễ Rửa tội. Cảm ơn Chúa !

Read more ...

Tác giả của những cuốn truyện phim giật gân đen tối Basic Instant, ... sắp xuất bản một cuốn sách không giống bất cứ phim truyện nào ông đã viết trước đây...về cuộc hoán cải tâm linh từ một nếp sống hưởng thụ chuyển sang cuộc đời tận tụy vì Đức Kitô

Read more ...

Trong thời Đại Cách Mạng của nước Pháp, tức là năm 1789, tại một làng Công Giáo, dân chúng tôn sùng một pho tượng Đức Mẹ đặt một nơi tôn nghiêm đầy hoa nến.

Read more ...

More Articles ...