Hòa giải quốc gia là một đòi hỏi lặp đi lặp lại trong các bài viết của các giám mục Á Căn Đình, nhất là từ cuộc bạo động chính trị làm cho đất nước lâm vào cảnh tang tóc cho đến khi vãn hồi nền dân chủ năm 1983. 

Read more ...

Thế kỷ 20 mở đầu đầy cả lạc quan. Nhưng có ai tưởng tượng được thế kỷ này có hai cuộc thế chiến? Nạn diệt chủng ở Arménie, Lò thiêu người Do Thái? Sự hung ác của chế độ Stalin ở tầm mức quá rộng lớn? Các tiến bộ chính trị, xã hội, khoa học, kỹ thuật không đủ để làm cho một số lớn dân chúng trên thế giới có đủ tự do và công bằng. 

Read more ...

Khi đức giáo hoàng Gioan Phaolô II sắp mất, các tiên đoán ứng viên kế vị lan rộng; tên của hồng y Bergoglio xuất hiện trên hầu hết các tiên đoán của các ký giả chuyên nghiệp (cuộc phỏng vấn này thực hiện năm 2009-2010). 

Read more ...
Page 3 of 3