ChucMungNamMoi

 Nhân dịp Xuân Nhâm DầnBBT trang nhà Khơi-Nguồn 

xin kính chúc quý đọc giả và toàn thể gia đình

một năm mới thánh thiện
sức khỏe dồi dào, gia đình hạnh phúc 
và tràn đầy Hồng ân Thiên Chúa.

Cả đời Giêsu luôn đi tìm kiếm 
Giữa rừng người chỉ thấy một người 
Như Giakêu muốn tới với Người 
Chúa hiểu nỗi lòng người thu thuế

Read more ...

HinhLongThuongXot