Khi cử hành thánh lễ ở nhiều nơi, vị chủ tế hay thừa tác viên giúp lễ đã thực hiện nghi lễ xông hương khác nhau. Điều đó đã gây ra nhiều thắc mắc cho những người trẻ, thậm chí cho cả các tu sĩ, chủng sinh và linh mục. Sách Lễ Roma được Đức Thánh Cha Gioan Paolo II chấp thuận những điểm tu chính và chuẩn nhận ấn bản mẫu năm 2002, tái bản lần III tính từ sau Công Đồng Chung Vaticano II.

Read more ...

Trong Kinh Thánh, có nhiều đoạn nói về việc cấm thờ hình tượng. Ví dụ: Lêvi 26,1; Tông Đồ Công Vụ 17,29; Thư Roma 1,23. Tuy nhiên, cũng có những đoạn cho thấy rằng Dân Chúa được dùng hình tượng trong việc phụng thờ Ngài như sau

Read more ...

Chúa ơi, con rất vui mừng trong thời gian cầu nguyện nhưng khi con bước ra khỏi cuộc sống này, xin hãy dẫn dắt con tránh xa khỏi mọi chước cám dỗ. Xin đừng để con rơi vào bẫy của ma quỷ. Con biết rằng ma quỷ luôn giăng bẫy nhưng con không biết rằng đó là loại bẫy nào và con biết rằng con vẫn còn rất nhiều yếu đuối.

Read more ...

More Articles ...