Lạy ơn Đức Thánh Micae, Tổng lãnh Thiên Thần, Hoàng Tử các Đạo Binh Thiên Quốc, xin che chở chúng con trong trận chiến thống trị và quyền lực của Satan, chống lại sự lãnh đạo của thế giới tối tăm, chống lại những thần linh quái ác trên trời (Ep 6,12).

Read more ...

Từ xưa tới nay chưa có một vị thánh nào có đủ tài hùng biện để nói lên nổi sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa.  Các đấng cũng chưa bao giờ có thể diễn tả được sự tuyệt vời của đề tài cao quí này.  Thánh Bonaven nói:  “Sự kỳ diệu của Thánh Lễ Misa nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển.”

Read more ...