Phúc âm hóa, đại kết, chăm lo người nghèo và người túng quẫn, đón tiếp những người bị đẩy ra ngoài rìa xã hội: tất cả những điều này được đặt nền móng trên việc canh tân lòng kính mến Thiên Chúa. Đây là một trong những điểm trọng tâm của bài nói chuyện vào ngày chúa nhật hôm nay, 1-6, của Giáo hoàng Phanxicô tại Đại hội quốc gia «Canh tân Đặc Sủng» lần thứ 37 tổ chức ở Sân vận động Olympic, Rôma.

Read more ...

More Articles ...