Được sự chấp thuận của Lm. Kim Đăng, Đại Diện Liên Lạc Tổng Giáo Phận LA; Nhóm Thánh Linh Canh Tân Đặc Sủng và Lòng Thương Xót Chúa của Los Angeles sẽ tổ chức Khóa Thánh Linh /Lòng Chúa Thương Xót từ Thứ Sáu 25 đến Chúa Nhật 27 tháng 3 năm 2011.

Read more ...

More Articles ...