Thời Gian:  ngày 08-09-10 tháng 03 năm 2013 tại Hội trường Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam1420 Bélanger  Est, Montréal QC,  H2G 1A4. Xin ghi danh trước ngày 24/02/2013

Read more ...

Hãy tìm đến với Đức Kitô , Ngài sẽ chữa lành những vết thương trong thân xác và tâm linh của bạn, và ban cho bạn một đời sống mới trong bình an, tràn đầy niềm tin dưới tác động mạnh mẽ của Chúa Thánh Thần.  Xin mời quý ông bà và anh chị em tham dự tại: Cộng đồng công giáo Việt Nam vùng Montréal từ ngày 05/10 đến ngày 07/10 năm 2012
Read more ...

More Articles ...