Lạy Chúa Giêsu, bằng cái chết, Chúa đã thật sự giải thoát nhân loại chúng con khỏi cái chết đời đời. Bằng sự Phục Sinh, Chúa đã ban sự sống tốt đẹp cho chúng con. Hôm nay, trong ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, con khẩn khoản nài xin Chúa giải thoát cho mọi người trên thế giới và cho gia tộc, gia đình và bản thân chúng con để chúng con được tự do hoàn toàn, thoát khỏi mọi ảnh hưởng của tà thần, ma quỷ và thế gian.

Read more ...

Ðức ông Esseff nói: "một linh mục có thể giải tội và tha thứ tội lỗi. Một lần giải tội giá trị hơn cả 100 lần trừ quỷ. Ma quỷ muốn hủy hoại linh hồn và linh hồn được chữa trị bằng việc xưng tội". Theo ngài, "muốn hạ giảm hoạt động của Satan, cần phải gia tăng việc xưng tội".

Read more ...

Những lời vua Sôđôma nói với Abraham: “Xin ông cho tôi lại những nhân mạng, còn của cải xin ông cứ giữ lấy” (St 14,21) đã được Don Bosco chuyển dịch lại dựa theo một truyền thống lâu đời rằng: “Lạy Chúa, xin cho con các linh hồn, còn mọi sự khác xin lấy đi.”

Read more ...

WHĐ (22.08.2011) – Chúa nhật 21-08-2011, tại sân bay Cuatro Vientos, vào cuối Thánh lễ bế mạc Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XXVI, Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI đã đọc kinh Truyền Tin cùng với một triệu năm trăm ngàn người trẻ tham dự. Ngài cũng thông báo Ngày Giới trẻ Thế giới lần thứ XXVII sẽ được tổ chức tại Rio de Janeiro, Brazil vào năm 2013.

Read more ...

Có một số người vẫn đồng nhất tôn giáo với mê tín, lạc hậu. Ngay trong cuốn Từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ do Nhà xuất bản Đà Nẵng ấn hành năm 2000 viết: “ Mê tín: Tin một cách mù quáng vào thần thánh, ma quỷ, số mệnh và những điều huyền hoặc” ( tr.628).

Read more ...

More Articles ...