Lối ‘nói tiếng lạ’ này tiếng Hy lạp gọi là ‘glossolalia’ hay ‘bập bẹ’ như tiếng trẻ thơ, không một ai có thể hiểu được. Bề ngoài xem ra ngược lại với chuyện xảy ra trong ngày Lễ Ngũ Tuần, nhưng thực tế cũng giống nhau, bởi vì đó là thứ tiếng của ‘niềm vui’, ‘yêu thương’, và ‘an bình’ mà bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được.

Read more ...