Thứ nhất: Nó có thể là một hình phạt. Sự nguội lạnh, sự lười biếng, sự hờ hững của chúng ta trong việc tập tành những việc đạo đức, làm xa lánh chúng ta những sự yên ủi thiêng liêng.

Read more ...

More Articles ...