Chia Sẻ

Trong các lần mặc khải cho nữ tu Faustina, Chúa Giêsu yêu cầu chị cầu nguyện và suy ngắm về cuộc thương khó của Người khi nghe đồng hồ điểm 3 giờ chiều. Đây là giờ phút đánh dấu Người trút hơi thở cuối cùng và chết trên cây thập giá. Chúa yêu cầu chị chép lại: "Vào lúc 3 giờ chiều con hãy khấn Lòng Thương Xót của Ta cho các tội nhân cách riêng, và nếu có thể trong giây lát, con hãy trầm mình vào cuộc khổ nạn của Ta, đặt biệt lúc Ta bị bỏ rơi trong cơn hấp hối. Đây là giờ cao điểm của Lòng Thương Xót vĩ đại tuốn đổ xuống trên thế giới... Trong giờ này, Ta sẽ chẳng từ chối bất cứ điều gì với các linh hồn kêu van Ta nhân danh cuộc tử nạn của Ta" (1320).

Chúa nhắc lại: "Này con, Ta nhắc cho con nhớ, cứ mỗi lần nghe đồng hồ điểm 3 tiếng, con hãy gieo mình ngụp lặn vào Lòng Thương Xót của Ta. Hãy bái thờ và tôn dương Lòng Thương Xót. Hãy khẩn cầu quyền năng vô hạn của Lòng Thương Xót cho các tội nhân khốn nạn cách riêng. Bởi chính vào giờ điểm này, Lòng Thương Xót được mở rộng cho hết mọi linh hồn. Vào giờ này , con có thể nhận được bất cứ ân huệ nào cho chính mình và cho người khác qua lời cầu xin của con. Đây là giờ ân sủng của toàn thế giới. Lòng Thương Xót vượt thắng cả công lý … Con ơi ! Hãy thu xếp đi đàng Thánh Giá vào giờ này, miễn sao vẫn chu toàn các việc bổn phận , và nếu không đi Đàng Thánh Giá được, thì ít nhất hãy vào nhà nguyện một lúc, đến đó thờ lạy Trái Tim Ta đang ngự trong bí tích yêu thương, một Trái Tim tràn đầy tình thương xót, và nếu con không thể bước vào nhà nguyện , thì dù ở đâu con cũng cứ trầm mình một phút ngắn ngủi cầu nguyện nhớ đến Ta là đủ. Ta yêu cầu hết mọi tạo vật tôn sùng Lòng Thương Xót của Ta”.