Tài Liệu Khác

 

CHA GABRIELE AMORTH VÀ CÁC VỤ TRỪ QUỶ

Từ tháng 6 năm 1986, Cha Gabriele Amorth, thuộc tu hội Thánh Phaolo, là Linh Mục trừ quỷ của giáo phận thủ đô Roma. Chính Đức Cố Hồng Y Ugo Poletti (1914-1997) khi làm Giám Quản Roma, đã ủy thác cho Cha nhiệm vụ này.

Trước tệ nạn các giáo phái lan tràn và nhất là để giúp các tín hữu Công Giáo có một hiểu biết đúng đắn về sức tàn phá của ma quỷ trong đời sống con người, Cha Gabriele Amorth đã cho xuất bản 3 cuốn sách.Các tác phẩm này ghi lại kinh nghiệm trừ quỷ của Cha, như một tiếng chuông vừa báo động vừa cảnh tỉnh. Cuốn sách đầu tiên ”Un esorcista racconta - Linh Mục trừ quỷ kể chuyện” xuất bản vào tháng 9 năm 1990 đã bán ”chạy như tôm tươi”! Trong vòng 13 tháng, cuốn sách đã được tái bản đến 8 lần! Từ đó giáo phận Roma đã phải chỉ định thêm rất nhiều Linh Mục trừ quỷ. Sau đây là chứng từ của Cha Gabriele Amorth về tính chất nổi bật của ma quỷ là dối-trá.

Ma quỷ là tên nói dối thượng hạng. Vì thế khi cử hành nghi thức trừ quỷ các Linh Mục không được phép nêu các câu hỏi có tính cách tò mò. Linh Mục chỉ tra vấn những điều hữu ích đưa đến việc giải phóng nạn nhân thoát khỏi sức ám hại của ma quỷ.

Ma quỷ thường nhập vào một người qua trung gian các bùa ngãi của phù thủy. Do đó tôi hỏi tên quỉ nhập vào nạn nhân bằng cách nào và ai là người gieo bùa ngãi. Tuy nhiên phải luôn luôn kiểm chứng các câu trả lời của ma quỷ, bởi vì ma quỷ là ông chúa của sự gian trá. Rồi tôi hỏi tên quỷ khi nào hắn ra khỏi nạn nhân hoặc hắn đã nhận lệnh của Đức Chúa GIÊSU KITÔ buộc phải ra khỏi nạn nhân chưa? Một lần, tên quỉ cho biết sẽ ra khỏi nạn nhân vào ngày lễ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội mùng 8 tháng 12. Nhưng sau đó tôi kiểm chứng lại thì thấy tên quỉ vẫn còn ám hại nạn nhân. Tôi lên tiếng la rầy thì nó mỉa mai trả lời:

Ông không biết bản tính của tôi là dối trá sao? Chưa ai dạy cho ông biết điu này sao?

Xin đừng nói ma quỉ có tính hài hước. Không phải như vậy. Ma quỉ không nói đùa, nhưng nó mỉa mai và châm biếm ..

Nó tìm đủ mọi cách để vẫn ở lại trong nạn nhân và làm cho vị Linh Mục trừ quỷ phải khó nhọc khốn khổ vì nó! Cử hành các buổi trừ quỷ đòi hỏi vị Linh Mục phải có một sức mạnh vừa tinh thần vừa thể xác. Chẳng hạn tôi phải giữ chặt đầu nạn nhân trong khi các người khác giữ chặt tay chân. Rồi tôi phải đọc các nghi thức trừ quỷ với trọn niềm tin và lòng xác tín. Bởi vì, việc giải thoát ma quỷ ra khỏi nạn nhân tùy thuộc phần lớn nơi Đức Tin kiên vững của vị Linh Mục trừ quỷ. Tiếp đến là Đức Tin của nạn nhân. Rồi đến Đức Tin của Cha Mẹ họ hàng nạn nhân. Sau cùng là Đức Tin của những người hiệp ý cầu nguyện cho việc giải thoát nạn nhân ra khỏi quyền lực ám hại của ma quỷ. Các buổi trừ quỷ thường diễn ra nơi phòng thánh hoặc nơi một phòng bên cạnh nhà nguyện có đặt Mình Thánh Đức Chúa GIÊSU KITÔ. Và trong khi Linh Mục làm nghi thức trừ quỷ thì có một nhóm tín hữu quì cầu nguyện trước Mình Thánh Chúa nơi nhà nguyện.

Trong khi làm nghi thức trừ quỷ, ngoài các công thức chính yếu nghĩa là nhân danh Đức Chúa GIÊSU KITÔ, Trinh Nữ Rất Thánh MARIA, chúng tôi cũng khẩn nài sự trợ giúp của các thánh, ngay cả những người vẫn còn sống. Chẳng hạn như vào thời gian sau Năm Thánh 2000, hoặc trước đó nữa, lúc Đức Gioan Phaolo 2 còn sống. Khi tôi ra lệnh cho tên quỷ:

- Ta truyền cho ngươi phải ra khỏi ngưi này nhân danh các đau khổ của Đức Gioan Phaolo 2 .. Ta truyền cho ngươi phải ra khỏi người này nhân danh các nhọc mệt của Đức Thánh Cha Gioan Phaolo 2.

Mỗi lần tôi ra lệnh như thế, tên quỷ thường phản ứng mãnh liệt. Hắn nổi giận vùng vẫy thật khủng khiếp. Ma quỷ cũng phản ứng tương tự như thế khi tôi kêu cầu sự trợ giúp của Mẹ Teresa Calcutta. Đây là 2 Vị thật thánh thiện và là bạn hữu của THIÊN CHÚA. Linh Mục trừ quỷ cũng khẩn nài sự trợ giúp của một số vị thánh, tùy theo lòng kính mến đối với các vị thánh này.

... ”Có điềm lớn xuất hiện trên trời. Một người Phụ Nữ, mình khoác mặt trời, chân đạp mặt trăng và đu đội triều thiên 12 ngôi sao .. Lại có điềm khác xuất hiện trên trời. Đó là một con mãng-xà đ như la, có 7 đầu và 10 sừng, trên 7 đu đu có vương min. Đuôi nó quét hết một phần ba các ngôi sao trên trời mà quăng xung đất .. Bấy giờ có giao chiến trên trời. Thiên Thần Micae và các Thiên Thần của người giao chiến với con mãng-xà .. Nhưng con mãng-xà khôngđủ sức thắng được. Con mãng-xà bị tống ra, đó là con rn xưa, mà người ta gọi là ma quỷ hay Satan, tên chuyên mê hoặc toàn thể thiên hạ (Khải Huyền 12,1-9).

(Marco Tosatti, ”Inchiesta sul Demonio”, PIEMME Religio, 2003, trang 34-37).

 
Sr. Jean Berchmans Minh Nguyệt