Thơ

Cả đời Giêsu luôn đi tìm kiếm 
Giữa rừng người chỉ thấy một người 
Như Giakêu muốn tới với Người 
Chúa hiểu nỗi lòng người thu thuế

Người xót thương và nhìn ông nói: 
Bữa nay Ta dùng bữa với con 
Tử trên cây Giakêu đã chọn 
Tìm về nguồn chân lý cao siêu  
 
Cả đời Giêsu luôn đi tìm kiếm 
Giữa rừng người chỉ thấy một người 
Chúa xót thương đem lại tình người 
Như Mai Đệ Liên, con người tội lỗi 
 
Khi thấy được chân lý cao vời 
Nàng hối lỗi tìm nguồn hạnh phúc 
Nước mắt ăn năn được Ngài chúc phúc 
Bên Người Yêu, nàng sống an bình 
 
Cả đời Giêsu luôn đi tìm kiếm  
Những chiên lạc đem về băng bó 
Người hàn gắn không màng chi khó 
Những vết thương lở lói tâm hồn 
 
 
Cả đời Giêsu luôn đi tìm kiếm 
Những tật nguyền thề xác đớn đau 
Bàn tay Ngài xoa dịu thương đau 
Với Trái Tim nồng cháy yêu thương 
 
Cả đời Giêsu luôn luôn kêu gọi 
Hết mọi người không phân biệt giầu sang 
Hãy tìm về hạnh phúc cao sang 
Chớ ngụp lặn trong hư vô tăm tối 
 
Thuận Hà