LONDON (UK).- Tờ The Daily Mail (Thông Tin Hằng Ngày) của Anh Quốc đã loan tin cho biết rằng: Đức Thánh Cha đã lên tiếng kêu gọi các Đức Giám Mục trên toàn thế giới hãy thành lập ra một đội gồm các chuyên viên có tài trừ quỷ, để ngăn chặn sự lớn rộng của chủ Nghĩa Satan (Satanism).


Các vị đứng đầu các Thánh Bộ của Vatican hiện đang lo gại sự lớn mạnh của các giáo phái, và càng ngày càng có nhiều người Kitô Giáo rơi vào lạc giáo.


Cha Gabriele Amorth, 82 tuổi, chuyên gia trừ quỷ hàng đầu của Vaticăn cho biết: "Chúng ta phải cảm tạ Thiên Chúa, vì chúng ta có được một vị Giáo Hoàng rất quyết tâm với công cuộc chống lại ma quỷ đang thâm nhập vào hàng ngũ Công Giáo. Khi còn là Tổng Trưởng của Thánh Bộ Giáo Lý Đức Tin, Đức cựu Hồng Y Ratzinger lúc đó đã bỏ lở cơ hội để cảnh cáo toàn thể nhân loại về mối hiểm nguy của ma quỷ và sự gia tăng của các cao trào lạc giáo."


Từ lúc ngày Ngài trở thành Đức Giáo Hoàng, Đức Thánh Cha Bênêđíctô 16 luôn tìm cách khôi phục lại việc cầu nguyện cứ sau mỗi Thánh Lễ, đặc biệt là việc đọc kinh Kính Tổng Lãnh Thiên Thần Micaê [mà người viết đã từng có dịp giới thiệu qua kinh này - NV]. Kinh này đã được bỏ qua không còn đọc nữa vào những năm thuộc thập niên 1960 dưới thời của Đức Cố Giáo Hoàng 23.


Theo Đức Thánh Cha: "Việc cầu nguyện không chỉ có ích cho các Linh Mục mà còn cho cả giáo dân trong việc giúp đỡ tất cả mọi người chúng ta biết cách chống lại sự hoành hành và lấn chiếm của ma quỷ."


Tòa Thánh đặc biệt quan ngại đến hiện tượng bị nhập ma quỷ của các giới thanh thiếu niên, qua đường hướng của Internet và các loại nhạc rock kêu ma gọi hồn, cũng như gần đầy nhất là qua các loại văn hóa phẩm độc hai như Harry Potter, Chiếc La Bàn bằng Vàng, vân vân. ...

Anthony Lê

Vietcatholic news