Tài Liệu Khác

Liên Kết Với Chúa

 

Chuyện cổ tích Ấn độ có kể lại dụ ngôn sau đây về chiếc lá khô và miếng đất sét. Một hôm, cả hai cùng đồng ý giúp đỡ nhau để đi hành hương đến thành thánh Benares. Vì biết rõ hai kẻ thù nguy hiểm nhất là Mưa và Gió, nên chiếc lá khô và miếng đất sét ký hợp đồng với nhau như sau: nếu gặp gió thổi, thì miếng đất sét sẽ ngồi trên chiếc lá khô, để lá khô khỏi bay đi. Nhưng nếu gặp trời mưa, thì chiếc lá khô sẽ che trên miếng đất sét, để đất sét đừng bị tan thành bùn. Như thế cả hai đã thành công đi hơn một nửa đường hành hương, vượt qua những lần gặp gió to hay gặp mưa lớn. Nhưng rồi một hôm, cả hai chiếc lá khô và miếng đất sét gặp phải hai nguy hiểm cùng một lúc, nghĩa là vừa gió lại vừa mưa. Hậu quả của thử thách cuối cùng này là chiếc lá khô bị gió thổi bay đi mất, và miếng đất sét bị tan thành bùn nằm tại chỗ. Cuộc hành hương của cả hai hoàn toàn bị thất bại.

Thân phận con người trên trần gian này có thể được sánh ví như chiếc lá khô, hay miếng đất sét kia. Mỗi người chúng ta đang trên đường tiến về quê hương vĩnh viễn, về quê trời, và phải đương đầu với nhiều thử thách. Sự liên kết giữa chiếc lá khô và miếng đất sét để trợ giúp nhau vượt qua mưa, gió, có thể là biểu tượng cho tình liên đới giữa mọi người với nhau. Chúng ta cần giúp nhau tiến tới. Không nương tựa vào nhau, chúng ta khó lòng vượt qua những thử thách cuộc đời. Nhưng tình liên đới con người có những giới hạn của nó. Sự liên kết giữa chiếc lá khô và miếng đất sét, không thể nào đương đầu với mưa và gió cùng một lượt. Cần phải nhờ đến sự nâng đỡ từ một quyền lực bên ngoài, mà chiếc lá khô hay miếng đất sét không thể nào có được. Nhưng đối với con người chúng ta thì khác. Trên con đường tiến về cõi đời đời, mỗi người chúng ta, ngoài tình liên đới nhân bản, cần có sự trợ giúp của chính sức mạnh thần thiêng của Con Thiên Chúa, Ðấng đã nhập thể xuống trần làm người như chúng ta, để cứu rỗi chúng ta, để giải thóat chúng ta khỏi quyền lực thống trị của ma quỉ. Chúng ta cần đến sức mạnh của Thiên Chúa, để vượt qua được những cản trở của thần dữ. Chính Chúa Giêsu đã mạc khải cho các đồ đệ của Ngài điều này, khi Chúa dùng hình ảnh về cây nho và những ngành nho, cần phải liên kết chặt chẽ với nhau. Nơi chương 15 của Phúc Âm theo thánh Gioan, chúng ta nghe Chúa Giêsu quả quyết long trọng như sau: "Thầy là cây nho, chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây sẽ khô héo liền. Chúng con hãy ở lại trong Thầy. Vì không có Thầy. Chúng con không thể làm chi được.

Phải, tình liên đới giữa con người là cần thiết, nhưng chỉ đủ sức chống lại những thử thách gió mưa, những thiên tai hay những tai nạn do con người tạo ra mà thôi. Ðể thành công chống lại những quyền lực của thần dữ, chúng ta cần đến Chúa, cần đến sức mạnh của Ngài.

Lạy Chúa, xin cho chúng con được xác tín mạnh mẽ về sự thật này: chúng ta cần đến Chúa, để hành hương an toàn trên con đường trở về nhà Cha trên trời, trở về cùng Chúa trong cõi phúc thật đời đời. Lạy Chúa, xin đừng bỏ rơi chúng con. Amen.

Manila, Philippines

Ðức ông Phêrô Nguyễn Văn Tài