Tài Liệu Khác

 

Kinh Kính Máu Cực Thánh Chúa Giêsu

Kinh kính Máu Cực Thánh Chúa Giêsu được soạn do Thánh Bộ về Lễ Nghi và Sacred Congregation of Rites and được ban bố bởi Ðức Giáo Hoàng Gioan XXIII ngày 24 tháng 2 năm 1960. Việc tôn sùng Máu Cực Thánh Chúa Giêsu được truyền bá đầu tiên do Thánh Gaspar thành Bufalo (1786-1837, lễ kính ngày 28 tháng 12), người lập Dòng của Máu Cực Thánh Chúa. Ơn tiểu xá được ban cho tín hữu nào đọc kinh nguyện này.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Giêsu Kitô, thương xót chúng con.

Chúa Giêsu Kitô, thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

Chúa Giêsu Kitô, nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu Kitô, nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu Kitô, nhân từ nhậm lời chúng con.

Chúa Giêsu Kitô, nhân từ nhậm lời chúng con.

Ðức Chúa Cha trên trời, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Con, Ðấng Cứu Ðộ trần gian, xin thương xót chúng con.

Ðức Chúa Thánh Thần, xin thương xót chúng con.

Chúa Ba Ngôi, Một Chúa duy nhất, xin thương xót chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, Con duy nhất của Cha hằng hữu, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là Lời Hiện Thân của Chúa, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là của Tân Ước Vĩnh Cữu, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, đổ xuống trần gian trong cuộc thống khổ, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, đổ ra lai láng khi bị roi đòn, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, chảy đến từ Mão Gai, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, đổ ra trên Thánh Giá, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là cái giá cứu độ loài người, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, không đổ ra thì không có sự tha thứ, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là nước rượu trong phép Thánh Thể và sự giải khát những linh hồn, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là dòng suối thương xót, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là chiến thắng trên ma quỷ, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là can đảm của các Thánh tử đạo, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, là sức mạnh của những Cha Giải Tội, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, mang đến những người đồng trinh, xin cứu chúng con.

áu Thánh Chúa Giêsu Kitô, giúp đỡ những ai trong nguy hiểm, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, làm giảm đi những gánh nặng, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, niềm an ủi trong sự buồn đau, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, hy vọng cho người hối lỗi, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, sự an ủi cho người sắp chết, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, bình an và sự dịu hiền của những trái tim, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, sự cam kết của cuộc sống đời đời, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, giải thoát những linh hồn trong Luyện Ngục, xin cứu chúng con.

Máu Thánh Chúa Giêsu Kitô, đáng giá nhất trên mọi vinh quang và danh dự, xin cứu chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng gánh tội trần gian, xin tha thứ chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng gánh tội trần gian, xin nhân từ nhậm lời chúng con.

Lạy Chiên Thiên Chúa, Ðấng gánh tội trần gian, xin thương xót chúng con.

V. Lạy Chúa, trong Máu Thánh của Ngài, đã cứu chuộc chúng con.

R. Và kết hợp chúng con làm một vương quốc cho Thiên Chúa chúng con.

Chúng ta hãy cầu nguyện:

Lạy Chiên Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Ngài đã chọn chính Con Một của Ngài làm Ðấng Cứu Ðộ Trần Gian và muốn giao hòa bằng Máu của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa cho chúng con tôn sùng cái giá cứu độ của Ngài và qua quyền năng đó chúng con được bảo vệ khỏi sự dữ của cuộc sống hiện tại, để chúng con được hân hoan trong hoa quả đó muôn đời trên thiên đàng, qua cùng một Chúa Giêsu Kitô. Amen.