Tài Liệu Khác

Kinh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

(Kinh của Đức Giáo Hoàng Lêo XIII)

Lạy ơn Đức Thánh Micae,/ Tổng lãnh Thiên Thần,/ Hoàng Tử các Đạo Binh Thiên Quốc,/ xin che chở chúng con / trong trận chiến thống trị và quyền lực của Satan,/ chống lại sự lãnh đạo của thế giới tối tăm,/ chống lại những thần linh quái ác trên trời./ (Ep 6,12)  Xin giúp đỡ chúng con là những tạo vật/ được Thiên Chúa dựng nên giống hình ảnh Ngài,/ và là những người được Thiên Chúa cứu độ / với giá máu quá đắt/ vì những việc làm quái ác của quỉ thần./ Giáo Hội tôn kính người như Thiên Thần Hộ Thủ / và như Đấng Bảo vệ chúng con./ Thiên Chúa đã trao phó cho người những linh hồn / được tắm gội trong Máu Cứu Chuộc/ để được hạnh phúc Thiên Đàng,/ vì vậy chúng con khẩn khoản nài xin Chúa/ đập tan đầu tên Satan dưới chân chúng con,/ để nó không thể làm hại các linh hồn trong Giáo Hội./ Giờ đây chúng con kính dâng những lời nguyện này lên Thiên Chúa/ để xin lòng thương xót Chúa / đổ tràn trên chúng con./ Xin Người nắm đầu con rắn già Satan,/ thảy hắn xuống địa ngục / và giam giữ hắn trong đó/ để hắn không thể cám dỗ / hay làm hại chúng con nữa./ Amen.

(Đức Giáo Hoàng khuyến khích các linh mục cầu nguyện lời kinh này thường xuyên để chống lại với thần dữ, kềm chế quyền lực và ngăn chận sự phá phách của  chúng. Các tín hữu cũng nên cầu nguyện lời kinh này thường xuyên để chống lại ảnh hưởng và sự tác hại của chúng. Đọc những khi bị cám dỗ, đọc những khi thấy sự dữ xuất hiện, đọc cả những khi bão táp và thiên tai).