Tài Liệu Khác

Tuyên Dương Việc Đức Mẹ Nhập Tâm Lời Chúa

VATICAN ngày 9 tháng 3, 2009 (Zenit.org).- Đức Thánh Cha Benedict XVI tuyên dương Đức Mẹ là một mẫu mực của người lắng nghe Lời Chúa, thấm nhuần, và giữ gìn trong tim. 

Đức Thánh Cha nói về Đức Nữ Đồng Trinh trong một buổi họp với các linh mục triều trong Giáo Phận Rôma, một truyền thống Mùa Chay, trong đó ngài giải đáp nhiều câu hỏi và thắc mắc của họ.

Ngài khẳng định, "Đức Mẹ Maria thực sự là người phụ nữ biết lắng nghe, chúng ta thấy trong lúc thiên thần truyền tin, chúng ta lại thấy trong các hoàn cảnh cuộc đời Mẹ, từ tiệc cưới Cana đến thập giá và cho tới ngày Lễ Hiện Xuống, khi Mẹ ở giữa các tông đồ chính là để lãnh nhận Chúa Thánh Thần."

Ngài tiếp, "Mẹ là biểu tượng của sự cởi mở của Giáo Hội đang chờ đón Chúa Thánh Thần đến." 

Đức Thánh Cha kêu gọi, “Chúng ta cũng phải có ‘thái độ lắng nghe này’, không có nghĩa là chỉ việc xin vâng, nhưng còn phải thấm nhuần Lời Chúalãnh nhận Lời Chúa, rồi tuyệt đối tuân hành."

Ngài nói, "Điều này đối với tôi có vẻ tuyệt vời: khi thấy sự lắng nghe năng động này, một sự lắng nghe thu hút lấy Lời Chúa, để cho Lời đi vào và trở nên Lời trong tôi, cho tôi suy niệm và lãnh nhận Lời tận đáy sâu của tâm hồn tôi."

Đức Thánh Cha nhấn mạnh về bài Magnificat của Đức Mẹ, chứng tỏ Mẹ là một người phụ nữ “thuộc lòng Thánh Kinh.” Ngài giải thích rằng, “Mẹ không những chỉ biết các đoạn Thánh Kinh mà còn nhập tâm Lời Chúa khiến cho Lời Cựu Ước trở nên một bài ca trong tim và trên môi miệng của Mẹ."

Ngài tiếp, "Chúng ta thấy cuộc đời của Mẹ thực sự được Lời Chúa xâm nhập, Mẹ đã đi vào Lời Chúa, đã thấm nhuần, và Lời đã sống trong Mẹ, biến đổi chính Mẹ thành Lời ngợi khen và tuyên xưng sự cao cả của Thiên Chúa."

Đức Thánh Cha Benedict XVI cổ võ sự mô tả Mẹ trong Thánh Kinh là người “thấm nhuần và gìn giữ Lời Chúa trong tim,” và kêu gọi các linh mục trong cử tọa cũng bắt chước Mẹ để làm như vậy.

Bùi Hữu Thư