Tài Liệu Khác

Chiến Lược Satan Là Gây Rối

Phỏng vấn Cha Mendoza Pantoja thuộc Tổng Giáo phận Mexico


MEXICO: (Zenit.org) - Vị Linh Mục tại Tổng Giáo Phận Mexicô nói Satan hiện hữu và chiến lược của nó là gây rối loạn.

Cha Pedro Mendoza Pantoja là một trong những người tổ chức buổi họp Quốc gia đầu tiên tại Mexicô gồm những người Trừ quỉ và những người phụ trừ quỉ từ 31/8- 2/9 tại trụ sở của Hội Đồng Giám Mục với sự tham dự khoảng 500 người.

Cha Mendoza Pantoja điều phối công trình của 8 nhà trừ quỉ, một cho mỗi hạt thuộc giáo phận này. Ngài nói về công trình của ngài với Zenit. 

Một người trừ quỉ là ai? 

Cha Mendoza Pantoja: Người ấy là một giám mục hay một linh mục do giám mục chỉ định, là người do ủy quyền của Chúa Giêsu Kitô và nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, xướng lên một kinh để trong trường hợp quỉ ám khiến Satan ra khỏi người bị quỉ ám và để người đó hoàn toàn tự do, hay là trong một hình thức không được tán thành qua sự van xin hay cầu khẩn, nghĩa là bằng cách xin nhờ máu châu báu Chúa Kitô và sự cầu bàu của Đưc Trinh Nữ Maria, để cho một người, một nơi, ngôi nhà hay một đồ vật được giải thoát khỏi mọi ảnh hưởng ma quỉ, dầu đó là một sự quấy phá, sự ám ảnh hay sự áp bức.

Bất cứ ai cũng có thể là người có quyền trừ quỉ phải không thưa Cha?

Cha Mendoza Pantoja: Không đúng như thế, theo Thánh Kinh, Chúa kitô ban cho các tông đồ của Người những ân đặc sủng khi sai họ đi rao giảng Tin Mừng.

Trong sách Matthêu 10:1 có nói: "Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền." Cũng tương tự như vậy trong Matthêu 16: 17-18.

Với quyền này các giám mục là những người kế vị các tông đồ, có nhiệm vụ thực thi thừa tác vụ trừ quỉ. Nhưng, theo Giáo luật số 1172, các giám mục có thể chỉ định, để thực thi thừa tác vụ này một cách vĩnh viển hay tùy trường hợp riêng cho môt "linh mục đạo đức, thông minh, khôn ngoan có đời sống toàn vẹn." Điều này là đúng đối với những sự bị quỉ ám và đối với chính sự trừ quỉ, do đó cũng được gọi là sự trừ quỉ một cách nghiêm nghị.

Nhưng mọi linh mục qua bí tích truyền chức, tham gia trong chức linh mục của Chúa kitô và với Người, có sứ vụ giải phóng người tín hữu khỏi mọi sự ám ảnh, áp chế hay ảnh hưởng ma quỉ, bằng những kinh trừ quỉ thuộc loại van xin và cầu khẩn, với sự rao giảng tin mừng và ban các bí tích, cách riêng bí tích sám hối và Thánh Thể.

Tương tự, tất cả các linh mục là những người có quyền trừ quỉ theo sự cố gắng mục vụ trừ quỉ trong sứ vụ phúc âm hóa của mình, và điều này là có thật, do mệnh lệnh của Chúa Kitô, linh mục không cần được chỉ định để thực hiện việc trừ quỉ trong tình trạng nhẹ hơn. Người giáo dân không thể làm những người trừ quỉ.

Buổi họp mà Cha tổ chức cũng tập hợp những người "Phụ tá Trừ quỉ." Họ là ai và phải làm gì?

Cha Mendoza Pantoja: Những người Phụ tá Trừ quỉ là : các linh mục không có đặc tính của những người trừ quỉ chính thức; các bác sĩ; các chuyên gia tâm thần học; các tu sĩ; và những giáo dân giúp linh mục trừ quỉ trong sự nhận định hay trong việc thi hành thừa tác vụ mình, hoặc bằng kinh nguyện cầu xin hay trong những tình huống khác nhau có thể xảy ra.

Các linh mục giúp bằng kinh nguyện trừ quỉ và người giáo dân với kinh nguyện van xin. Một linh mục không phải là người trừ quỉ chính thức, thì có thể thực thi môt sự trừ quỉ trong tình trạng nhẹ hơn, cũng gọi là kinh trừ quỉ, còn được sư giúp đỡ của tất cả mọi người giáo dân ủng hộ ngài trong việc nhận định và với những kinh nguyện cầu xin. Người giáo dân không thể đọc những kinh trừ quỉ.

Nếu con không lầm, đây là cuộc họp đầu tiên tại Mexicô gồm các nhà trừ quỉ và là một cuộc họp thứ nhất có những đặc tính này trong thế giới. Xem ra trong 40 năm qua gương mặt nhà trừ quỉ mất biến. Có phải đây là một ấn tương đáp ứng với thực tại?

Cha Mendoza Pantoja: Đúng vậy. Những nguyên nhân thì nhiều, nhưng chúng tôi có thể nói rằng những nguyên nhân đó bao gồm đến những thách đố lớn xảy đến cho Giáo Hội trong nửa thế kỷ vừa qua, mà Giáo Hội thi hành nhiệm vụ phúc âm hóa của mình.

Trong nữa thế kỷ trước, Satan tấn công nhân loại trong lãnh vực các ý niệm và tư tuởng: chủ nghĩa duy lý, chủ nghĩa duy vật, thuyết Ngộ đạo, hội Tam Điểm, thuyết Rosicrucianism, khuynh hướng bè phái, chủ nghĩa xã hội, thuyết Mátxit-Leninít, v.v. phân cách con người với Thiên Chúa. Mặt khát sự chối từ về một Thiên Chúa ngôi vị và sự chối từ sự hiện hữu Satan như là một hữu thể cá biệt, thay dổi Thiên Chúa thật thành một ông chúa vô ngôi vị đồng hoá với thê giới vật chất này, và qui Satan về một biểu tượng thuần túy.

Một ảnh hưởng như thế cũng nhằm đến các thần học gia chúng ta, vì trong những thời gian mới đây họ không còn nói về quỉ dữ hay thiên thần nữa.

Nhưng như một sự cân bằng con người cảm thấy nhớ nhung Thiên Chúa. Sự họ tìm kiếm cái siêu nhiên, như là một giải pháp cho những bài toán làm khổ tâm họ vì sự xa cách Thiên Chúa, làm cho họ rơi vào trong quyền lực thuyết Đời Mới (New Age), thuyết này với những linh đạo phỉnh gạt và những giải pháp ma thuật và bí truyền hư vô của nó, đã mở cửa cho những sự hiện hình ma quỉ nơi nhiều người, vốn đã rơi vào trong những thực hành ma quái và bí truyền của thuyết Đời Mới.

Vì lẽ này, trong sứ vụ trường kỳ của sự Tân Phúc Âm Hóa, Giáo Hội thấy cần phải làm sống lại những gì mà Giáo Hội cảm thấy đã có trong quá khứ, mà nó thật khẩn thiết trong thời đại chúng ta: công bố cho những người đã sa ngã sự cứu chuộc của Chúa Kitô Đấng đã đến giải thoát chúng ta khỏi những đe dọa của Satan.

Người ta nói rằng trong một số nước, sự phát triển của những bè phái Satan không được giáo Hội xử lý cách thích hợp vì thiếu các nhà trừ quỉ. Cha nghĩ sao trong việc này có đúng không?

Cha Mendoza Pantoja Câu trả lời này liên hệ với câu hỏi trên.

Thật vậy, những tín hữu và chính các linh mục chúng ta bị chìm trong biển hỗn loạn mà thuyết Đời Mới dẫn chúng ta tới với sự hỗn hợp những ý niệm, những sự phỉnh phờ và láo khoét, bằng cách thao túng những linh đạo phương Tây pha trộn với thuyết phím thần, cũng như những môn thuốc truyền thống tự chúng là một ân huệ Chúa ban và không có gì là ma quỉ, nhưng hiệu quả của những thứ đó được các người cổ động thuyết Đời Mới xử dụng để gây uy tín cho mình và làm cho người ta tin là mọi sự họ nói là đúng sự thât.

Điều này cũng gây ngỡ ngàng đến giám mục và linh mục, không biết phải làm gì hay hành động cách nào trong biển hỗn loạn này. Và một số người đầy sợ hải vì thực chất phi thường được biểu lộ nơi những người quỉ ám. Có khi là nó dẫn các ngài tới chỗ bảo vệ mình trong một thái độ hoài nghi hết sức ngu xuẩn trước những thực tại này, gán chúng cho những vấn đề tâm lý hay bịnh hoạn khó chữa và như vậy các ngài không chăm chú tới chúng.

Hơn nữa, các chủng viện không được chuẩn bi xử lý những vấn đề này. Vì tất cả những lý do đó, qua những buổi hợp và đại hội trên cấp bậc quốc gia cũng như quốc tế, chúng tôi đang tìm kiếm sự đào tạo cho chính chúng tôi, những người trừ quỉ chính thức, cũng như cho tất cả các linh mục và giáo dân dấn thân trong cố gắng mục vụ trừ quỉ.

Ðức Ông Nguyễn Quang Sách