Chuyện Đời Xưa

Có nhiều thầy và giáo dân đến gặp viện phụ Félix xin ngài chỉ dạy. Nhưng ngài im lặng không nói. Vì họ nài nỉ quá lâu nên ngài bảo:

- Các con muốn nghe một lời khuyên sao?

Họ trả lời:

- Dạ phải.

Và ngài nói:

- Từ nay sẽ không còn lời nói nào nữa. Khi các thầy hỏi các vị cao niên và làm theo lời của vị cao niên thì Chúa sẽ hướng dẫn để các vị này nói, nhưng bây giờ, vì họ hỏi mà họ không làm theo lời họ nghe, Chúa lấy lại đặc sủng này ở các vị cao niên, họ không còn biết nói gì vì không còn người thực hiện.

Nghe vậy, các thầy đau khổ và nói:

- Xin cha cầu nguyện cho chúng con.

Còn gì để nói nếu không còn ai nghe!