Chuyện Đời Xưa

Có thầy bị một anh em làm thiệt hại nên đến gặp viện phụ Xi-xô-ê và nói:

- Con đã chịu đựng người anh em và bây giờ con muốn trả thù.

Ngài khuyên thầy:

- Không được làm vậy, tốt hơn con nên vì Chúa mà tha thứ.

Thầy nói:

- Nhưng lòng con không yên nếu con chưa trả thù được.

Ngài bảo:

- Con thân mến, chúng ta hãy cầu nguyện.

Nói xong, ngài đứng dậy cầu nguyện:

- Lạy Chúa, chúng con không cần Chúa chăm sóc chúng con, vì chúng con tự xử với nhau được rồi.” Nghe thế, thầy sấp mình dưới chân ngài và nói: “Con sẽ không xử người anh em nữa, xin cha tha cho con.

Chúng con tự xử với nhau: Đúng là mình tự làm công lý cho mình.