Chứng Nhân Kitô Hữu

Tôi vào chùa tu học. Từ khi còn bé tôi đã thắc mắc tại sao linh hồn người chết có thể về ăn đồ cúng? Tại sao khi sống thì người ta bất lực nhưng sau khi chết thì linh thiêng và có thể phù hộ hoặc gieo họa cho bà con thân quyến? Những thắc mắc này thúc đẩy tôi vào chùa tu học.

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 10 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 10 - 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 09 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 09- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 08 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 08- 2018 Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 07 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 07- 2018

Read more ...

Tạ Ơn

ĐK: Chúng con xin ngợi khen Cha.

Chúng con xin tạ ơn Người.

Bây giờ và mãi mãi.

Alleluia.

1. Vì những Hồng ân Chúa thương ban tràn lan.

 Vì những kỳ công Chúa ra tay oai hùng.

Vì những tội ta Chúa khấn thương tha thứ.

Vì mãi về sau Chúa vẫn yêu thương hoài.

2. Vì những lầm than Chúa cất xa đời ta.

 Vì những niềm vui Chúa thương ban đêm ngày.

Vì những ngày xuân có muôn hoa tươi thắm.

Vì những chiều thu lá cây rơi âm thầm. 

(CD Ngợi tình Cha 2-14)