Chứng Nhân Kitô Hữu

Tôi vào chùa tu học. Từ khi còn bé tôi đã thắc mắc tại sao linh hồn người chết có thể về ăn đồ cúng? Tại sao khi sống thì người ta bất lực nhưng sau khi chết thì linh thiêng và có thể phù hộ hoặc gieo họa cho bà con thân quyến? Những thắc mắc này thúc đẩy tôi vào chùa tu học.

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 10 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 10 - 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 09 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 09- 2018

Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 08 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 08- 2018 Read more ...

Lời Chúa Hôm Nay - Tháng 07 - 2018

Tin Mừng và các bài đọc trong tháng 07- 2018

Read more ...

Chuyện Đời Xưa

Có thầy hỏi viện phụ Poemen về chán nản, ngài trả lời: "Nhàm chán sẽ xuất hiện khi chúng ta bắt đầu làm bất cứ việc gì và không có cái xấu nào xấu hơn nó; nhưng ai hiểu nó thì sẽ có được bình an."

Nếu người đi tu cũng như người lập gia đình hiểu rõ chữ "chán" thì sẽ hóa giải được bao nhiêu là vấn đề. Làm cái gì hoài mà không chán, ăn cái gì hoài mà không chán! Cái sáng suốt khôn ngoan của viện phụ Pô-ê-men là nêu ra: "không có cái xấu nào xấu hơn nó," vì thế triết gia Heidegger nói: "làm thánh là chỉ muốn một chuyện," và thánh Augustin nói: "Hạnh phúc là tiếp tục muốn cái mình đang có." Cũng chính vì thế mà triết gia Pascal nói: "Cái khốn cùng của con người là cứ thích giải trí," và "không chịu về phòng ngồi."

Các viện phụ đúng là "hiện đại." Phim trường Hollywood, kỹ nghệ giải trí Walt Disney, các nhà sản xuất game tuyển các bộ óc sáng tạo nhất hành tinh để sản xuất ra các sản phẩm giải trí làm sao để người tiêu thụ không một giây phút chán! Để "thần chán" lọt vào là chuyện không thể chấp nhận trong các công nghệ này.