Tài Liệu Khác

Đức Thánh Cha tiếp các vị lãnh đạo Phong Trào Canh tân trong Thánh Linh

VATICAN -. ĐTC Biển Đức 16 khuyến khích các phong trào Canh tân trong Thánh Linh tiếp tục phát huy sự trung thành với căn tính Công Giáo của mình và ngài đề cao các Phong trào và cộng đồng mới như một hồng ân đặc biệt của Chúa ban cho Giáo Hội.

ĐTC bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng 31-10-2008, dành cho 700 tham dự viên hội nghị quốc tế lần thứ 13 của Huynh đoàn Công Giáo các cộng đồng Giao Ước đặc sủng Thánh Linh (Catholic Fraternity of Charismatic Covenant Communities and Fellowships).

Hiện diện tại buổi tiếp kiến còn có các GM tham dự cuộc gặp gỡ quốc tế lần thứ 2 của các GM tháp tùng các cộng đồng mới của phong trào Công Giáo canh tân trong Thánh Linh.

ĐTC nói: ”Chính vì chúng ta đang chứng kiến sự triển nở đầy hứa hẹn của các phong trào và cộng đoàn mới của Giáo Hội, nên điều quan trọng là các vị mục tử thực hiện một sự phân định thận trọng và khôn ngoan đối với các Phong trào và cộng đoàn ấy. Tôi thành tâm mong ước có sự tăng cường đối thoại ở mọi cấp độ giữa các vị mục tử với các Phong trào của Giáo Hội: tại các giáo xứ, các giáo phận và với Tòa Thánh”.

Ám chỉ đến sự kiện có một số GM không muốn nhìn nhận các phong trào, ĐTC khẳng định rằng: ”Trong việc phân định cần thực hiện, các vị mục tử, đặc biệt là các GM không thể không để ý tới sự kiện Tòa Thánh nhìn nhận và thiết lập các Hiệp hội quốc tế cho Giáo Hội hoàn vũ” (Bộ giám mục, Chỉ nam về sứ vụ mục vụ của các GM, những người kế vị các Tông Đồ, Cap.4,8).

Và ĐTC kết luận rằng: ”Anh chị em thân mến, việc bảo tồn sự trung thành với căn tính Công Giáo và đặc tính Giáo Hội trong mỗi cộng đoàn của anh chị em sẽ giúp anh chị em làm chứng tá khắp nơi một cách sinh động và hiệu năng về mầu nhiệm sâu xa của Giáo Hội”.

Trên thế giới hiện nay có khoảng 600 triệu người thuộc các phong trào canh tân trong Thánh Linh, trong đó có 120 triệu người Công Giáo (SD 31-10-2008)

 LM Trần Đức Anh