Tài Liệu Khác

Bình Luận Kinh Lạy Cha của Thánh François de Sales

Thánh Francois de Sales, sinh ngày 21 tháng 8 năm 1567, qua đời ngày 28 tháng 12 năm 1622, là giám mục Genève từ năm 1602 cho đến lúc qua đời. Ngài được Đức Giáo Hoàng Alexandrô thứ VII phong chân phước ngày 8 tháng Giêng nằm 1661 và phong hiển thánh ngày 19 tháng 4 năm 1665. Giáo Hội Công Giáo mừng kính Ngài ngày 24 tháng Giêng. Giáo Hội Anh Giáo cũng mừng kính Ngài ngày ấy. Chân phúc Giáo Hoàng Piô IX tôn Ngài lên hàng Tiến Sĩ Giáo Hội vào năm 1877. Năm 1923, Đức Giáo Hoàng Piô XI phong Ngài làm quan thầy các nhà văn và nhà báo. Tài giảng thuyết của Ngài đã lôi cuốn nhiều người theo Calvin trở lại đức tin Công Giáo. Dòng nổi tiếng do thánh Gioan Dom Bosco thành lập năm 1859, đã được đặt tên theo Thánh Nhân.

Thánh Francois de Sales viết nhiều tác phẩm nổi tiếng được Bách Khoa Từ Điển Công Giáo liệt kê như sau: Các Tranh Luận (gồm nhiều khảo luận giảng giải đức tin Công Giáo cho người theo phe Calvin vùng Le Chablais); Bênh Vực Ngọn Cờ Thánh Giá (nói về sức mạnh của Cây Thánh Giá Thật, của tượng Chịu Nạn, của Dấu Thánh Giá; và giải thích việc Tôn Kính Thánh Giá); Dẫn Nhập Đời Sống Đạo Đức (nhằm hướng dẫn các linh hồn sống trong thế gian bước vào con đường tu đức với chủ trương: “quả là sai lầm, kể cả lạc giáo nữa” khi cho rằng tu đức không thích hợp cho mọi bậc sống); Khảo Luận Về Tình Yêu Thiên Chúa (một công trình có thế giá gồm 12 cuốn cho thấy tác giả quả thiên bẩm và thánh thiện); Bàn Thảo Thiêng Liêng (các bài huấn đức cho các Nữ Tu Dòng Thăm Viếng, do Ngài và thánh nữ Jane Frances de Chantal thành lập); Các Bài Giảng (trọn bộ từ lúc chưa làm giám mục đến lúc đã làm giám mục. Đức Piô IX khi phong tước Tiến Sĩ Giáo Hội cho Ngài đã gọi Ngài là “Bậc Thầy và Người Tái Tạo Khoa Hùng Biện Thánh”); Các Thư (linh hướng). Ngoài ra còn nhiều khảo luận và tác phẩm nhỏ nữa. Sách Nguyện Rôma nhận xét về công trình sáng tác của Thánh Francois de Sales như sau: “Các trước tác của Thánh Francois de Sales, đầy rẫy học lý từ trời, là ánh sáng chói lọi trong Giáo Hội, chỉ cho các linh hồn con đường dễ dàng và chắc chắn để đạt trọn lành cho đời sống Kitô hữu”.

Chúng tôi cho chuyển ngữ bài bình luận của Thánh Nhân về Kinh Lạy Cha, một lối bình luận chỉ vị Thánh mới có, không giống những bình luận thần học hiện nay ta thường đọc, trong đó, nhiều khi tác giả chỉ biết nói với chính mình về một tài liệu tôn giáo cần phải mổ xẻ, chứ không hẳn là lời kinh duy nhất của chính Chúa Giêsu truyền ta phải đọc. Tài liệu này nguyên văn bằng tiếng Pháp, lấy từ trang mạng http://www4.allencol.edu/salesian/salesian.html và www.catho.org

Lạy Cha: Bài Giảng Lễ Các Thánh 1-11-1621

Lời cầu nguyện cận kề hết sức con thảo, đầy tình yêu thương và tin tưởng; lời cầu nguyện này ngỏ cùng Thiên Chúa như Cha và chúa tể của ta. Chính Chúa ta đã dạy ta phương pháp này qua Kinh Cầu Cùng Thiên Chúa (Mt 6:9; Lc 11:2), là Kinh được Ngài bắt đầu bằng lời này: Lạy Cha chúng con. Ôi lạy Thiên Chúa, lời ấy đầy yêu thương xiết bao, nó làm tâm hồn chúng con tràn đầy êm dịu và tình con thảo biết nhường nào! Đó là điều các bạn sẽ nhận ra trong các lời cầu xin được đưa ra trong Kinh này, trong đó, ta thưa chuyện trực tiếp với chính Thiên Chúa; vì sau khi đã gọi Thiên Chúa là Cha, ta cầu xin Ngài ban Nước Ngài (cho ta) và ý Ngài thể hiện dưới đất này cũng như trên Trời cao kia. Ôi những lời cầu xin ấy cao cả, đầy yêu thương và tin tưởng xiết bao!

DIỄN GIẢNG KINH LẠY CHA: (gửi Phu Nhân G. Scaglia)

Cha muôn thuở, Cha Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, Cha ánh sáng (Gc 1:17), Cha chí thánh, Cha rất dịu dàng và đầy yêu thương, Cha tạo dựng vũ trụ: bao giờ con mới xứng đáng gọi Cha là Cha, con chỉ là đất, là bụi là tro (St 18:27), kẻ rốt hết trong các tôi tớ của Cha? Cha đã tìm được điều tốt nào nơi con hay nơi bất cứ con cái Adong nào khác khiến Cha muốn làm Cha chúng con? “Lạy Chúa, Chúa là ai mà con là chi?” Chúa là Thiên Chúa uy nghi vô cùng, là Vua các Vua, là Chúa các chúa (Kh 17:14; Kh 19:16), là Thánh các thánh, là vinh quang các Thiên Thần và hân hoan các Thánh. Trước nhan thánh Chúa, trời và đất cùng muôn loài trong chúng chỉ là hạt cát nhỏ so với thế giới bao la; về phần con, con chỉ là con sâu đất, kẻ tội lỗi và con cái Adong tội lỗi, biết bao lần xúc phạm Uy Linh tối cao Chúa: ấy thế nhưng Chúa lại muốn con gọi Chúa là Cha! Ôi, Chúa ban cho con sự cao trọng, địa vị cao sang xiết bao! Lạy Chúa, nếu đẹp lòng Chúa, xin cho linh hồn con biết nhận ra điều ấy mà dâng lên Chúa lời tạ ơn xứng đáng đối với các ơn huệ lớn lao này. Nhưng vì con không làm sao cám ơn Chúa cho đủ, nên con xin các Thiên Thần giúp con ca khen và cảm tạ Uy Linh Chúa không cùng.

Lạy Cha, con phải tuyên xưng hai điều: một là, ơn huệ và ơn phúc lớn lao này phát xuất từ lòng nhân hậu vô biên và tình thương bất tận Cha đã dành cho con; hai là, tiếng Cha này rất thích hợp trên môi miệng Con duy nhất của Chúa là Chúa Giêsu Kitô. Ngài vốn là Con do Chúa sinh ra từ thuở đời đời và đồng bản tính với Chúa. Chứ trên môi miệng con, một kẻ tội lỗi đê hèn này, nó chẳng thích hợp, chẳng thích đáng chút nào. Lạy Chúa, con quả không đáng được hưởng sự tốt lành này. Tuy nhiên, vì điều ấy đẹp lòng Chúa, nên từ nay con hết lòng xưng Chúa là Cha và sẽ mãi mãi thưởng ngoạn danh Cha đầy dịu dàng này.

Lạy Chúa, từ ngữ này chứng thực tình yêu vô biên Chúa dành cho con; chính vì thế Phúc âm gia của Chúa đã ngạc nhiên thốt lên: Anh em thấy Cha đã chứng tỏ với ta một tấm tình yêu cao cả xiết bao, đến độ ta được gọi là con cái Thiên Chúa, và quả thật ta là con cái Chúa thật (Eph 3:1). Nó dạy con và đồng thời cảnh cáo con rằng con phải yêu Chúa hết tâm hồn con: Lạy Chúa, con yêu Chúa, Chúa là Sức mạnh, là đá tảng, là nơi nương náu, là đấng giải thoát con và là Cha con (Tv 17:2[*]). Người ta kiếm đâu được đứa con nào vô ơn bội nghĩa ở trên đời, có một người Cha tốt lành, thánh thiện, dịu dàng, vinh hiển và đầy yêu thương như Chúa mà lại không yêu thương cho được? Ôi lạy Cha, chúng con tìm đâu được một người cha tốt lành, thánh thiện, dịu dàng và đầy yêu thương như Cha? Bởi thế, lạy Cha, chớ chi tâm hồn con loại bỏ mọi thứ tình yêu khác để rực lửa, để giữa Cha, Lạy Cha, và con, đứa con của Cha, luôn tiếp diễn một tình yêu hỗ tương bền bỉ.

Chữ Cha này khích lệ con cầu xin Cha những điều cần thiết cho con, vì một người cha có bao giờ khước từ con mình điều ông thấy con mình cần, miễn là ông có khả năng cung cấp cho con điều ấy. Lạy Cha của con, con biết Cha có khả năng và Cha lại muốn ban cho con nữa; Cha có khả năng, vì Cha là Đấng Toàn Năng; cha muốn ban cho con vì cha tốt lành vô cùng. Phần con, nhu cầu nào con cũng cần cả: con đầy thương tích vì biết bao tội lỗi, con cần thuốc chữa; lạy Cha, Cha là thầy thuốc chữa lành mọi bạc nhược và săn sóc mọi tật bệnh (Mt 4:23), vậy, lạy Cha, xin Cha thương xót con, vì con rất yếu đuối; xin chữa lành con vì xương cốt con đang run rẩy (Tv 6:3) và con sẽ lành mạnh. Lạy Chúa, xin Chúa chữa lành linh hồn này, Chúa hãy xem trước nhan Chúa, linh hồn con đầy thương tích xiết bao: nào là thương tích kiêu ngạo, nào là thương tích hà tiện, và ăn chơi phung phá… và trong thương tích ấy, nó cầu xin được khỏe mạnh.

Vả lại, lạy Cha, con biết con trần trụi và thiếu thốn quần áo nhân đức xiết bao. Lạy Cha, xin Cha phủ kín con như Cha đã phủ kín tầng trời bằng hằng hà vô số trăng sao và trái đất bằng muôn vàn hoa lá xinh tươi; xin Cha ban cho con y phục ngày cưới (Mt 17:2), y phục bác ái để con xứng đáng đến dự tiệc tân hôn của Cha; y phục vâng lời để con tuân thủ lệnh truyền và lề luật của Cha; y phục khiêm nhường để con đẹp mắt Cha. Xin Cha hãy mặc cho con những áo quần phong phú dệt đầy các nhân đức phú bẩm; xin Cha ban cho con đức tin hoàn hảo, đức cậy vững vàng, đức ái rực nóng.

Sau nữa, lạy Cha nhân hậu, con cầu xin Cha đoái thương dùng quyền người Cha đối đãi với con. Người Cha nào cũng đánh con khi con sai lạc, để sửa dạy con. Nếu không làm thế, nếu không đánh con như thế, con sẽ tệ đi, có khi còn hư mất nữa. Bởi thế, lạy Chúa, xin hãy đánh con với lòng thương xót. Xin Chúa hãy đập con bằng lòng thương xót; hãy thiêu đốt hãy tỉa đốn ở đời này, để lúc vào cõi vĩnh hằng con được Cha tha thứ. Và lạy Cha, nếu con không chịu tu sửa bản thân con, xin Cha hãy nặng cánh tay thánh thiện của Cha mà giáng xuống trên con mạnh hơn đủ tân toan, bệnh hoạn, buồn lo, xao xuyến. Sự hư nát hãy nhập đầy xương cốt con, hãy phá hủy con từ bên trong để con được yên nghỉ vào ngày ưu phiền và được nhập đoàn dân Chúa mà cùng tiến bước với họ (?); lạy Cha nhân hậu, con cầu xin cho xương cốt này tan nát, nghĩa là cũng như ông Gióp ngày xưa, thân xác con đầy ghẻ lở và thương tích, miễn là linh hồn con được yên nghỉ vào ngày ưu phiền, tức ngày lìa đời, và được kể vào số con cái Cha tức dân thánh trên trời, những người được mặc vinh quang và hạnh phúc.

Người cha nào sau khi đã phạt, đã đánh con, đều âu yếm nó. Lạy Cha, sau khi đã vì lòng thương mà đánh đập con vì các khùng điên của con, xin Cha đoái thương viếng thăm con bằng các ủi an thiêng liêng, xin Cha âu yếm linh hồn con bằng sự dịu ngọt nội tâm để nó rực lên tình yêu Cha và không ngừng ca tụng Cha.

Ôi, chữ Cha làm dấy lên trong con niềm an ủi xiết bao. Và không phải chỉ có an ủi thôi đâu, mà còn hân hoan, vui mừng và mãn nguyện tột đỉnh nữa. Thánh tiên tri ngày xưa, dù chưa được mạc khải chữ Cha này, cũng đã thốt lên: Chúa sẽ làm trái tim con nghe được những lời vui mừng hớn hở, và xương cốt mục rữa con sẽ nhẩy mừng hân hoan (Tv 50:10). Còn con, con phải nói sao đây? Lạy Cha, Cha đã cho con nghe được những lời vui mừng hớn hở; ôi, khi tiếng Cha dịu dàng này vang bên tai con, con cảm thấy vui mừng hớn hở không bút nào tả xiết! Linh hồn bị hạ nhục, xương cốt bị tàn tạ vì muôn vàn tội lỗi này bỗng được tái tạo, nhận được sinh lực mới hẳn khi nghe được tiếng Cha này. Còn niềm vui nào lớn hơn là niềm vui khi nhớ ra rằng con có được một người Cha tốt lành dường ấy, mà Ngài còn là chính sự tốt lành nữa; thánh thiện dường ấy, mà còn là chính sự thánh thiện nữa; khôn ngoan dường ấy, mà còn là chính sự khôn ngoan nữa, và sau cùng toàn năng dường ấy, làm được mọi sự trên Trời, dưới đất cũng như dưới vực thẳm nữa. Kẻ giầu có hãy vui mừng vì sự giầu có của mình, kẻ quyền năng hãy vui mừng vì quyền năng của mình, kẻ khôn ngoan hãy vui mừng vì sự khôn ngoan của mình: đối với tôi, tôi vui mừng trong Chúa (?), vì Ngài là Cha và là Cha chúng tôi. Kẻ đặt lòng tin vào chiến xa, kẻ đặt niềm tin vào chiến mã; còn chúng tôi, chúng tôi nhẩy mừng trong danh Thiên Chúa chúng tôi (Tv 19:8). Lạy Chúa, chớ chi thần trí con nhẩy mừng trong Chúa, ôi lạy Chúa, Đấng Cứu vớt và là Cha chúng con (Lc 1:42). Chữ Cha này cho con thấy sự chăm sóc của Cha và ơn quan phòng của Cha lớn lao xiết bao đối với con và mọi người. Lạy Cha, mỗi ngày, Cha đều chuẩn bị bàn ghế và tổ chức tiệc tùng đãi ngộ toàn bộ trần gian, con có tham dự những tiệc tùng hân hoan này; mỗi ngày Cha đều khiến mặt trời chiếu sáng chúng con, là con cái Cha, và đến tối, cha lại che giấu nguồn sáng tốt đẹp ấy đi như thể tắt đèn đi để chúng con là con cái Cha có dịp thư giãn và ngủ nghỉ; lạy Chúa, Chúa chiếm giữ trời và đất là vì con, và Chúa còn trao phó con cho các Thiên Thần săn sóc: tất cả những điều đó là để con được hưởng gia nghiệp dành cho con cái Cha, tức Nước Trời. Nhờ thế, con nhận ra Cha quả là người Cha biết lo lắng hết mình cho chúng con, con cái Cha.

Sau cùng, chữ Cha này luôn khuyến khích con để bất cứ khi nào vấp ngã, con có thể chạy ùa vào vòng tay Cha với lòng ăn năn thống hối, vì con sẽ được tiếp nhận một cách yêu thương hơn cả đứa con hoang đàng. Và giờ đây, lạy Cha, nhớ đến những tội lỗi đã qua, con chạy đến với Cha và thưa với Cha rằng: thưa Cha, con đã phạm tội chống lại trời và chống lại Cha, con không xứng đáng được gọi là con Cha nữa; xin Cha hãy coi con như một trong những kẻ làm thuê của Cha (Lc 15:18). Hay: thưa Cha, vì con biết Cha thương xót và yêu thương con nên đã chịu đựng, ra gặp con, ôm lấy đứa con hoang đàng này, xin Cha ban cho con tấm áo vô tội, chiếc nhẫn niềm tin sống động, đôi giầy gương sống các thánh để con noi theo. Ôi lạy Cha, xin Cha ban cho con con bê béo tức là chính Con đầy phúc của Cha trong Phép Bí Tích Cực Thánh để làm của nuôi linh hồn con và (ở đây, thiếu một số chữ…) nhờ ơn thánh hết sức dư đầy của Người.

Lạy Cha, để kết luận, lời rất dịu dàng này là một lời rút vắn (Rm 9:28) chứa đựng mọi dịu dàng như man na ngày xưa Cha đã ban cho dân Cha trong sa mạc (Xh 16:14) phần con, con rất hạnh phúc khi lời này trở nên lương thực thơm ngon cho linh hồn con. Đối với tông đồ Phaolô, chỉ cần biết và hiểu Chúa Giêsu Kitô chịu đóng đinh là đã đủ (1Cor 2:2) thì đối với con chỉ cần biết và hiểu tiếng Cha này cũng đã đủ rồi, vì hiểu được nó, con biết chắc Cha đã nhận con làm con nuôi của Cha, một địa vị cao cả nhất trên Trời cũng như dưới đất, chỉ sau địa vị làm con ruột mà thôi, một địa vị chỉ thuộc về Con duy nhất của Cha, là Chúa Giêsu Kitô của con.

Về Chữ: Chúng Con

Lạy Chúa, Chúa là Cha chúng con: Chúa tốt lành xiết bao! Chúa không bằng lòng thông đạt danh hiệu Cha này cho các Thiên Thần và các Thánh đang ở trong nhà Cha mà thôi, nhưng Cha còn muốn thông đạt nó cho những kẻ đang sống trên trần gian này nữa, và không những cho người giầu có và quyền thế, mà cho cả các mục đồng nghèo khổ nhất, những kẻ đang nằm ngủ trên đất thô dưới gầm cầu hay trong rừng rậm. Lạy Chúa, đối với con, Chúa giống như mặt trời thông truyền ánh sáng và chiếu soi cả các bông hoa nhỏ nhất của núi rừng lẫn chính núi rừng bao la; lạy Chúa, Chúa cũng thế, Chúa thông đạt danh hiệu Cha hết sức dịu ngọt ấy cho cả vĩ nhân lẫn người hèn mọn, người giầu có cũng như người cơ bần, và Chúa muốn rằng chính vì vậy, chúng con phải xưng Chúa là (Cha) chúng con.

Lạy Chúa, trong hai chữ này: Cha chúng con, Chúa đã tỏ cho con thấy một mầu nhiệm cao cả khác: Chúa muốn con yêu mến luật yêu thương và bác ái của Chúa, vì Chúa đã thâu tóm mọi lề luật vào lòng yêu mến Chúa và yêu mến tha nhân. Qua chữ Cha, Chúa đòi con phải yêu mến Uy Linh Tối Cao của Chúa; qua chữ chúng con, Chúa đòi con phải yêu mến tha nhân, vì Chúa đã ban họ cho con làm anh em và Chúa muốn con cầu nguyện cho họ.

Chúa là Cha chúng con, vì Chúa đã dựng nên chúng con: Lạy Chúa, bàn tay Chúa đã tạo nên con (G 10:8). Xin Chúa đừng bỏ rơi công trình bàn tay Chúa (Tv 137:8). Chúa là Cha chúng con vì Chúa đã mua chúng con bằng máu qúy giá của Con Chúa, Con Chiên không tì vết, là Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con (1Pr 1:15), nhờ Ngài, chúng con đã được nhận làm con (nuôi) của Chúa. Chúa là Cha chúng con vì Chúa đã hết lòng tận tụy vì chúng con, những kẻ hết sức đáng thương, và vì Chúa đã thông đạt trọn vẹn cho chúng con trên trần gian này trong Phép Bí Tích Cực Thánh; rồi trên Thiên Đàng, Chúa sẽ thông đạt cách tỏ tường hơn nữa cho chúng con thấy yếu tính đầy phúc của Chúa, những kho tàng vô biên hạnh phúc của Chúa và vinh quang Uy Linh Chúa. Bởi thế, ôi lạy Cha, vì Cha là Cha chúng con, con xin Cha

Cho con cũng được làm con của Cha; Cha là Cha, còn con là con Cha. Hai chữ Cha chúng con này rất xứng hợp trên môi miệng con khi linh hồn và thân xác con trọn vẹn là của Chúa, vì Chúa vốn trọn vẹn là của chúng con.

Về các chữ: Ở trên Trời

Lạy Chúa, con biết Chúa ở khắp mọi nơi và cả trời lẫn đất (Is 6:3) đầy vinh quang Chúa; và lạy Cha, con còn biết Cha nắm vũ trụ trong tay Cha và duy trì nó, vì nếu không thế, mọi sự sẽ trở về hư vô nơi Cha đã kéo chúng ra. Lạy Cha, Cha cũng ở trên Trời nữa, nơi Cha vinh danh muôn vàn Thiên Thần và các Thánh là những vị liên tục hiện diện trước ngai vinh hiển của Cha, hết lòng cung kính thờ lạy Cha. Lạy Cha, bao giờ linh hồn con trở nên như tầng trời, được sức mạnh tình yêu nâng lên khỏi mặt đất; được trang trí bằng nhân đức y như tầng trời được trang hoàng bằng tinh cầu tinh đẩu; kiên cường và mạnh mẽ phục vụ Cha không bao giờ sa ngã, cũng như các tầng trời không bao giờ rơi rụng, ngõ hầu linh hồn con luôn tươi đẹp và ưng ý trước nhan thánh Cha để Cha, lạy Cha, Cha rủ lòng thương cư ngụ trong nó cũng như Cha đang cư ngụ trên trời cao đẹp kia vậy?

Lạy Cha, con cũng cầu xin Cha cho linh hồn con, khi muốn trở thành tầng trời và nơi Uy Linh Chúa cư ngụ, cũng biết chuyển vần như các tầng trời chuyển vần theo nguyên động lực đầu hết. Cha là Nguyên Động Lực đầu hết và tối thượng; uớc chi ý chí con chỉ chuyển động theo thánh ý Cha để trong mọi sự lúc nào nó cũng phù hợp với ý muốn của Cha.

Lạy Cha, Cha ở trên Trời (Kn 7:26) nghĩa là ở trong các Thiên Thần và các Thánh; Cha soi sáng cho họ để họ nhận biết Cha, vì Cha chính là ánh sáng đời đời (Ga 1:9) soi sáng mọi sự. Lạy Cha, Cha ở trong các Thiên Thần và các Thánh, và Cha đốt lên trong họ ngọn lửa yêu thương nóng rực để họ yêu Cha cách hoàn hảo, vì Cha chính là ngọn lửa thiêu đốt mọi thứ bất toàn: Chúa khiến các Thiên Thần ra nhanh như gió và biến các tôi tớ Chúa thành những ngọn lửa bùng cháy. Lạy Cha, Cha ở trong các Thiên Thần và các Thánh, đổ đầy trong họ niềm hạnh phúc khôn tả để họ đời đời được hạnh phúc, vì Cha chính là hạnh phúc, là vinh quang, là sự an nghỉ của cộng đoàn này. Lạy Cha, xin dùng ơn thánh biến con thành một thiên thần và một vị thánh, để con được dự phần vào những tốt lành lớn lao ấy và sự hiểu biết của con được soi dẫn để nhận biết Cha. Lạy Cha, Cha đã ban cho tôi tớ Francois của Cha hai ánh sáng vĩ đại này: một là nhận biết Uy Linh Tối Thượng của Cha, hai là nhận biết chính bản thân mình. Ôi lạy Cha, xin Cha ban cho con ánh sáng lớn lao này để con nhận biết Cha như các Thiên Thần và tôi tớ Francois của Cha, lạy Cha là Thiên Chúa con, Đấng nhân đức vô cùng, quyền năng vô cùng, khôn ngoan vô cùng và tươi đẹp vô cùng. Xin Cha ban cho con thứ ánh sáng vĩ đại khác để con nhận ra sự thấp hèn và khốn khó của con.

Ôi lạy Cha, con cũng xin Cha rủ lòng thương làm cháy lên trong trái tim con ngọn lửa Chúa Thánh Thần, như Cha đã làm các Thiên Thần trên Trời rực lên ngọn lửa yêu thương, và dưới thế này, Cha cũng đã làm tâm hồn các thánh Tông Đồ bừng cháy như thế vào ngày lễ Ngũ Tuần. Ôi lạy Cha đầy phúc, xin ban xuống những nhánh sông lớn này, những lưỡi lửa vĩ đại kia vốn phát xuất từ ngai tòa Cha và từ Chiên Con (Kh 22:2), nghĩa là từ Chúa Thánh Thần; xin hãy ban chúng xuống cho linh hồn con để linh hồn con rực lên ngọn lửa yêu Cha. Từ trên cao xin hãy ném lửa xuống xương cốt con (Ac 1:13); lạy Cha, ước chi, ngọn lửa ấy đốt thấu cốt tủy linh hồn con để những triều nước lớn của thống khổ không thể giập tắt được lòng mến (Dc 8:7). Xin Cha dùng ngọn lửa lớn lao ấy mà đốt cháy hết dục vọng nơi con để con đừng thèm đi xin xỏ những điều hèn hạ của trần gian nữa, nhưng nhờ sức mạnh của ngọn lửa kia, con chuyên chăm đi tìm những điều trường cửu trên Trời.

Lạy Cha chí thánh, thật là chính đáng vì Cha, Thiên Chúa của con, Cha của con và gia nghiệp của con (Tv 15:5; Mt 6:20) vốn ở trên Trời, nên con chẳng tìm kiếm cũng chẳng ước ao trần gian làm chi; ôi lạy Cha, con còn cần chi tới trần gian, khi trọn sự thiện của con, trọn trân châu kho lẫm của con đều ở trên Trời? Lạy Cha, nếu Cha ở trên Trời, thì quả là thích đáng khi con, con cái Cha, là khách trú (Tv 38:13; 1Pr 2:11) nơi trần gian này và con luôn hướng về quê hương là Nước Trời mà tiến bước. Khi tiến bước như thế, với xác người lữ khách ở trên đường còn hồn hướng về quê hương yêu dấu, thì mỗi giờ đối với họ hẳn phải như nghìn năm mong đợi, chỉ mong về tới quê hương và được diện kiến người cha thân thương và anh chị em yêu dấu cho mau, nhưng sao với linh hồn con lại không như thế? Lạy Cha chúng con, tại sao linh hồn con không quy hướng về Trời như linh hồn Thánh Tông Đồ của Cha, người từng nói: Nơi quy hướng của chúng ta là ở trên Trời (Pl 3:20), và tại sao mỗi giờ nơi chốn lưu đầy này đối với con lại không phải là nghìn năm? tại sao con lại không mong được diện kiến anh chị em con là các Thiên Thần và các Thánh? lạy Cha, tại sao con không chối từ mọi sự thuộc trần gian này, những thứ hết sức thấp hèn, xấu xa và bất xứng hiện đang chiếm cứ tâm hồn con, trong khi con được dựng nên để chiếm hữu của cải trên Trời? Ôi lạy Cha, không còn hoài nghi gì nữa, vì đối với con, quả là một xỉ nhục rất lớn khi một hoàng tử hay một vị vua vĩ đại phải tự tay tắm ngựa, hay tự tay thu dọn rác rưởi hay cứt đái ngoài phố; tuy nhiên, lạy Cha trên Trời, còn xỉ nhục cho con hơn nữa khi đã biết rằng cha đã nhận con làm con nuôi và được Cha chuẩn bị cho hưởng của cải trường cửu, những kho tàng khôn tả và ngay cả Nước Trời nữa, mà lại hạ mình và tự làm mình ra đáng khinh bằng cách đi tìm kiếm những điều thấp hèn và tầm thường của đời này. Bởi thế, lạy Cha chúng con ở trên Trời, xin cho con biết yêu mến những sự trên Trời, để nhờ tình yêu ấy, con biết khinh chê những sự trần gian và trọn tình yêu của con thuộc về Cha, lạy Cha trên Trời của chúng con.

Sau cùng, Cha đã phủ đầy vinh quang các tầng trời, tức các Thiên Thần và các Thánh, thế nào thì lúc con từ giã cõi đời để trình diện trước nhan Cha, con xin Cha cũng đoái thương phủ đầy linh hồn hồn con thế ấy để nó trở thành “Tầng Trời đầy vinh quang Cha”.

Về các chữ: Danh Cha cả sáng

Lạy Cha hằng có, con xin cho danh thánh rất dịu dàng và êm ái của Cha được toàn thể thế giới biết đến. Lạy Cha, Cha đừng dấu kín một kho tàng quá phong phú như thế cho các linh hồn Cha đã từng in hình ảnh và họa ảnh Cha (St 1:26; 5:11; 9:6) trên đó. Chớ chi khắp đông, tây cũng như mọi nơi khác trên thế gian đều biết Cha là Cha, Chúa Giêsu là Con một Cha, cùng hiện hữu và cùng một bản thể như Cha, và mọi người đều là con nuôi của Cha. Ôi lạy Cha, xin Cha tỏ lộ và thông truyền Danh rất đáng yêu của Cha cho mọi dân nước để tất cả cháy lên và rực sáng lên tình yêu thánh thiện của Cha. Ôi, con sẽ vui mừng xiết bao một ngày kia được thấy toàn thể thế gian bái gối thờ lạy Uy Linh cao cả của Cha! Lạy Cha Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, nếu máu con và đời con cần thiết cho việc ấy, con sẵn sàng dâng hiến máu con, đời con và hàng ngàn cuộc đời nếu con biết được.

Xin cho danh Cha cả sáng. Ôi lạy Cha, xin Cha cho linh hồn con và mọi linh hồn trên khắp thế gian luôn luôn nhận biết Uy Linh Cha cách rõ ràng hơn. Lạy Cha, cùng với mọi đấng thánh, chúng con biết nó rộng, nó dài, nó cao và nó sâu biết dường bao (Eph 3:8): chúng con biết chiều rộng các ơn huệ Cha ban cho chúng con, chúng rộng hơn cả đại dương và trái đất; chúng con biết chiều dài các lời Cha hứa ban, chúng bất tận; chúng con biết chiều cao sự Uy Linh Cha, nó mênh mông không cùng; chúng con biết chiều sâu các phán xét của Cha, chúng như vực thẳm.

Xin cho Danh Cha cả sáng. Lạy Cha chí thánh, mọi tạo vật thúc đẩy con ca ngợi thánh Danh Cha, chúc tụng Cha không ngừng: các Thiên Thần không ngừng cất cao những bản nhạc êm ái hát cho Cha những khúc hát ban mai dịu dàng, ca tụng Cha, chúc tụng Cha và không ngừng tung hô: Thánh, Thánh, Thánh, Chúa (Is 6:2; Kh 4:2) là Thiên Chúa các đạo binh và các ngài mời gọi con tham gia với các ngài. Các tầng trời cùng với các chuuyển vần không ngừng của chúng, các tinh tú cùng với ánh sáng huy hoàng của chúng, và nhất là hai vừng sáng lớn nhất (St 1:16) là mặt trời và mặt trăng qua ánh sáng chói lọi của chúng, thẩy đều thúc đẩy con thờ lạy và chúc tụng Danh Thánh Cha. Mọi yếu tố từ lửa, không khí, nước, đến trái đất, chim chóc bay trên không, tôm cá lội dưới biển, sông ngòi, mương rạch, núi non, thung lũng, cây cỏ khắp thế gian và sau cùng chim chóc khắp địa cầu đều dạy con phải thờ lạy và chúc tụng Chúa.

Bởi vậy, ôi lạy Cha, xin cho danh Cha cả sáng (Mt 5:16); xin đoái thương cho con nên thánh, để con không ngừng chúc tụng Uy Linh Tối Cao Cha và để thế gian, khi thấy con chăm chú ngợi khen Cha và chúc tụng Cha, cũng tôn vinh Cha, ôi lạy Cha chúng con, và tôn thánh Danh Cha, một danh thánh được chúc tụng đời đời (Rm 5:16).

Sau nữa, lạy Cha, xin Cha ban vương quốc các Thánh, vương quốc trường cửu, mà Người Con nơi linh hồn chúng con yên nghỉ và vui hưởng vốn rất khát khao. Trong vương quốc này, chúng con sẽ luôn luôn ca ngợi Cha, yêu mến Cha và vui hưởng Cha, lạy Cha chí thánh, cùng với Con đầy phúc của Cha và Chúa Thánh Thần. Ôi lạy Cha chí thánh, xin cho nước Cha trị đến, bởi vì Cha đã dựng nên linh hồn chúng con cho mục đích này; xin cho nước Cha trị đến, bởi vì Cha đã để Con Cha chết trên cây thánh giá vì mục đích ấy; xin cho nước Cha trị đến, để con được chúc tụng danh Cha: kẻ lành chờ mong công chính mà Cha sẽ ban cho con (Tv 141:8) [**]; các Thiên Thần và toàn thể các Thánh mong đợi ngày này, vì lạy Cha, ngày này sẽ tỏ hiện vẻ đẹp vô tận, quyền năng vô tận của Cha; bởi thế các ngài ước mong da diết có được càng nhiều đồng hành càng tốt giúp họ ca ngợi và yêu mến Uy Linh Cao Cả Cha. Lạy Chúa, vì lòng tốt của Chúa, xin ban phát ơn phúc cho Sion và thành lũy Giêrusalem hãy được dựng lên (Tv 1:20). Ôi lạy Cha, Cha hãy nhìn phần lớn thành lũy Giêrusalem đã xập xuống tận đáy địa ngục; vì lòng nhân hậu, lạy Cha chí thánh, xin hãy thu lượm chúng con lên và đặt chúng con vào thành thánh vinh hiển, để chúng con xây dựng được các thành lũy thánh thiện và đầy phúc đức.

Xin cho nước Cha trị đến: lạy Cha chí thánh, bị đầy khỏi nước Cha, chúng con quả đang ở “trong thung lũng nước mắt này”. Lạy Cha, xin cho chúng con được trở lại nước Cha. Như người lữ khách mong ước đến ngày sau hết được kết thúc cuộc hành trình của mình mà nhìn lại thị thành làng mạc thân yêu thế nào, chúng con cũng xin cho nước Cha trị đến như thế, để chúng con kết thúc cuộc lữ thứ của chúng con mà bước vào nơi vui hưởng Cha đã dọn sẵn cho chúng con trong vương quốc thánh thiện của Cha.

Xin cho nước Cha trị đến: chúng con đang lâm chiến; lạy Chúa, xin cho chúng con đem chiến thắng trở về để nhận được phần thưởng là chính vương quốc của Cha. Lạy Chúa, Chúa là Đấng Công Chính, Chúa công chính trong mọi phán quyết của Ngài (Tv 118:137). Chúa đã hứa ban nước Chúa cho chúng con; nên con khiêm hạ cầu xin Chúa đừng nhìn đến các bất xứng của chúng con, nhưng nhìn đến máu qúy giá của Con Yêu Dấu Chúa là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con: Xin hãy nhìn đến khuôn mặt đấng Ngài đã xức dầu và nhờ đấng Ngài xức dầu, xin cho nước Cha trị đến (Tv 83:10).

Xin cho nước Cha trị đến. Ôi, ngày hạnh phúc! Ôi, giờ phúc đức! Ôi lạy Cha, bao giờ ngày ấy mới gần và giờ ấy mới xuất hiện? Bao giờ con đến và bao giờ con xuất hiện trước nhan Cha? (Tv 41:3; Kh 21:18). Ôi lạy Cha, bao giờ con mới thấy thành lũy nước Cha được xây bằng đá qúy? Bao giờ ta được gõ vào cửa nhà ngươi, hỡi Giêrusalem trên trời? Bao giờ ta mới được thấy các lầu đài nguy nga của ngươi? Bao giờ ta mới được thưởng ngoạn những thửa vườn tươi xinh đầy hoa muôn thuở của ngươi? Bao giờ ta mới được no nê uống thỏa nguồn suối trường sinh của ngươi? Ôi lạy Cha chí thánh, bao giờ con được thấy trong nước Cha hằng hà sa số đoàn ngũ Thiên Thần và các Thánh phủ đầy vinh quang, các ca đoàn trinh nữ cầm cành thiên tuế, vừa ca hát vừa theo chân Chiên Con của Cha? (Kh 7:9; 14:4). Bao giờ tai con được nghe điệu nhạc êm dịu, dàn giao hưởng của các Thiên Thần và dàn hòa nhạc của các Thánh tất cả cùng cất lên trước nhan Cha: Thánh, Thánh, Thánh, Chúa là Thiên Chúa các đạo binh? Ôi lạy Chúa các đạo binh, nhà Chúa đáng yêu xiết bao! Ôi lạy Thiên Chúa các Thiên Thần, nhà Chúa đẹp đẽ và đáng yêu biết bao! Linh hồn con mỏi mòn ước ao dược đến gần vỉa hè nhà Chúa biết chừng nào (Tv 83:2); một ngày nơi vỉa hè nhà Chúa còn hơn nghìn năm (xa Chúa). Bởi thế, lạy Cha muôn thuở, Đấng ngự ở trên trời, để con được vui hưởng nhan thánh vinh hiển Cha và được chiêm ngưỡng Uy Linh Tối Cao Cha, để ca ngợi, yêu mến và chúc tụng (và sau cùng được cư ngụ giữa) các con cái Cha, con cúi đầu xin Cha sau khi con thoát khỏi thân xác mau chết này, chớ chi nước Cha trị đến.

Xin cho nước Cha trị đến. Lạy Cha, này đây, thân xác và linh hồn con chính là nước Cha. Cha muốn ngự trị trong nước này, thì này đây con xin dâng nó lên Cha, con xin trao nó cho Cha, để nó trở thành của Cha, vì thực sự nó vốn là của Cha; xin đừng để con lạm dụng nó, trao nó cho ma qủy, cho thế gian hay cho xác thịt, vốn là những bạo chúa hết sức ác độc, mà là trao cho Cha, Đấng thực sự là Chúa thật. Vậy, lạy Cha, xin cho nước Cha trị đến. Từ nay, xin hãy thống trị trong linh hồn con: trong trí nhớ con, để nó luôn tưởng nhớ Cha; trong trí khôn con, để nó luôn xem sét lòng tốt vô biên và sự cao cả của Cha; trong ý chí con, để nó không ngừng yêu mến Cha, ca ngợi Cha và chúc tụng Cha. Lạy Cha, xin hãy thống trị trong thân xác và mọi giác quan của nó, để nó luôn chuyên chăm phục vụ Cha và để con trở thành một vương quốc trong đó Uy Linh Cha thống trị trong hòa bình từ đời này đến đời sau muôn kiếp không cùng.

Về: Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời, lời cầu xin thứ ba

Lạy Cha, con cũng cầu xin cho ý rất thánh của Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Lạy Cha, xin hãy làm cho ở đất người sống (Ps 26:13; 141:6) tức Tầng Trời này, toàn thể Thiên Thần và các Thánh đều thực hiện ý muốn thần thánh của Cha, cũng như trên đất kẻ chết, là thế gian này, linh hồn con thực hiện ý chí thánh thiện của Cha. Lạy Cha, ý Cha rất thánh thiện và tốt lành, còn ý con thì xấu xa, vụ xác thịt: nên, chớ chi ý Cha thể hiện dưới thửa đất linh hồn con này cũng như trên Trời cao kia. Linh hồn con sẽ đầy phúc đức khi nó hoàn toàn tùng phục ý Cha trong mọi sự. Lạy Cha chí thánh, con cầu xin Cha hãy cởi bỏ khỏi linh hồn con ý riêng của con để tháp ý Cha vào đó, ngõ hầu ý Cha luôn được thể hiện chứ không bao giờ là ý con. Khi người ta cắt một cành cây và tháp vào đó một cành tốt hơn, thì hoa trái của nó cũng sẽ tốt hơn; lạy Cha, xin Cha cắt bỏ chiếc cành nhỏ bé ý riêng của con và tháp vào đó thánh ý Cha; lúc ấy con chắc chắn nó sẽ mang nhiều hoa trái tốt tươi. Mọi thiếu sót và tội lỗi của con đều phát xuất từ cái ý chí xấu xa này. Vậy, lạy Chúa, Chúa còn đợi chi nữa? Hãy cắt bỏ những gì của riêng con và tháp vào đó những gì của Chúa. Lạy Cha, cùng với Con rất yêu qúy của Cha là Chúa Giêsu Kitô, con xin thưa: Lạy Cha, đừng theo ý Con nhưng theo ý Cha; lạy Cha, không phải điều con muốn nhưng là điều Cha muốn. Lạy Cha, (chúng con nguyện) ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời (Mt 6:9; 26:42; Mc 14:36).

Lạy Cha, cũng như các thiên thần, được tượng trưng bằng tầng trời, luôn luôn thực hiện thánh ý Cha thế nào, con xin Cha cho các linh hồn tội lỗi, được tượng trưng bằng đất, cũng làm điều hợp ý Cha như thế, vì nhờ vậy, họ sẽ không còn xúc phạm đến Cha nữa.

Lạy Cha, con khẩn khoản nguyện xin cho ý Cha thể hiện nơi con và nơi mọi người, vì con chắc chắn rằng ý Cha muốn tất cả chúng con nên thánh. Hãy nên thánh vì Ta thánh thiện: và điều Ta muốn là chính sự nên thánh của các con (Lv 11:44; 19:2; 1Tx 4:3). Ôi nguồn suối mọi sự thánh thiện, xin hãy làm chúng con nên thánh, vì đó là ý Cha. Con người nào ngu đần đến độ không muốn nên thánh? Lạy Cha chí thánh, con không tìm kiếm, con không ước ao điều gì khác, giầu có, của cải, châu báu của con là nên thánh. Bởi thế, ý Cha hãy thể hiện trong con, để con được nên thánh.

Lạy Cha chí thánh, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời. Ý cha là muốn con vững mạnh trong đức tin, khiêm nhường trong đàm thoại, nết na trong ngôn từ, công chính trong hành động, xót thương kẻ thiếu thốn, chừng mực trong tác phong; Cha muốn con đừng gây thiệt hại cho bất cứ ai, ngược lại phải hỗ trợ mọi người, hòa nhã với họ, và yêu mến Cha như người Cha, và kính sợ Cha như người Cha. Ý cha thể hiện. Lạy Cha, đó là điều con ước muốn, con cầu xin, con mong chờ hết lòng, Thánh Ý Cha thể hiện trong con. Ước chi việc hoàn thành ý Cha trở thành niềm sảng khoái, niềm thỏa mãn, niềm hân hoan cho tâm hồn con mọi nơi mọi lúc; vì lạy Cha, con biết thà linh hồn con chịu mọi nhục hình của thế gian, nếu đó là ý Cha, thì điều ấy còn hữu ích hơn là được hưởng mọi trò vui và khoái lạc của con cái Adong. Niềm vui của các Thiên Thần, ước muốn của các Thánh và niềm an ủi của người công chính hệ ở chỗ này: Ý Cha được thể hiện. Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên Trời; vậy, lạy Cha, con nguyện xin cho ý Cha thể hiện nơi con.

Sau cùng, lạy Cha, Cha và Con yêu qúy Cha đã cho con hay thánh ý Cha khi Người phán: Con hãy yêu mến Thiên Chúa là Chúa con hết lòng, hết linh hồn, hết tinh thần và hết sức con, và yêu người bên cạnh như chính con (Mc 12:30). Ôi lạy Cha, vì ý Cha muốn con yêu Cha hết lòng, hết linh hồn và hết sức con, nên xin Cha cho con biết thực hiện điều Cha truyền và điều Cha muốn. Lạy nguồn suối tình yêu, xin hãy ban đức ái cho con; ôi vực sâu yêu thương vô tận, hãy ban tình yêu cho con. Lạy Cha, xin hãy thắp lên ngọn đèn linh hồn con bằng ánh sáng tình yêu của Cha. Lạy Cha, Cha đã truyền cho chúng con phải luôn có lửa trên bàn thờ Cha (Lv 6:12). Con xin dâng lên Cha, lạy Cha, linh hồn con để làm bàn thờ; xin hãy để ngọn lửa tình yêu Cha ngày đêm cháy trong nó. Hỡi Ánh Sáng đời đời, ánh sáng rọi sáng mọi ánh sáng và bừng cháy rực rỡ hàng nghìn hàng vạn cây đuốc chiếu sáng trước ngai Thiên Chúa của Cha từ lúc hừng đông! Ôi ánh sáng vĩnh cửu soi sáng mọi ánh sáng và duy trì chúng trong sự sáng láng đời đời của Cha, hàng nghìn hàng vạn Thiên Thần đứng chầu trước Uy Linh Cha như những ngọn đuốc cháy bằng ngọn lửa tình yêu của Cha và không ngừng bừng cháy nhưng lại không thiêu đốt và tiêu hao mình. Lạy Thiên Chúa và là Cha con, xin cho phép con được đến gần Cha, Ngọn Lửa yêu đương, đuốc sáng linh hồn con, để một khi đã thắp lên, nó không ngừng bừng cháy ngọn lửa yêu Cha và yêu tha nhân: nhờ thế thánh ý Cha được thể hiện trong con.

Lời cầu thứ tư: Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày

Vâng, lạy Cha, con cái bao giờ cũng cần cơm bánh; xin chớ từ khước không ban cho chúng con kẻo chúng con chết mất. Lạy Cha, xin ban cho chúng con bánh thiêng liêng (Mt 6:11) là chính Con một Cha, Chúa Giêsu Kitô, đang ngự trong phép Bí Tích Rất Thánh, để nhờ Bánh này, chúng con được nuôi dưỡng bằng sự sống thiêng liêng, được lớn lên trong nhân đức và được tăng cường sức mạnh đủ để hoàn thành cuộc lữ hành nơi thung lũng nước mắt này, cho đến ngày tới được núi thánh Horeb của Thiên Chúa (Ps 83:7; 2R 19:8). Lạy Cha chí thánh, Bánh này chính là bánh Con Cha đã mang đến cho chúng con, đó là những điều kỳ diệu Ngài đã làm, đã giảng và chịu đựng; lạy Cha chí thánh, trong suốt cuộc lữ hành này, đừng để chúng con bao giờ phải thiếu thốn thứ man na từ trời ấy khiến chúng con không được nếm mùi vị thơm tho của nó (Kn 16:20).

Lạy Chúa, mọi loài dõi mắt trông chờ Chúa và Chúa ban cho chúng của ăn đúng lúc thuận tiện (Ps 144:15); lạy Cha, con cái Cha đang dõi mắt nhìn Cha và xin Cha ban Bánh hằng sống (Ga 6:35) vì nhờ Bánh này chúng con sẽ sống cuộc sống trên trời. Vậy lạy Cha, con, một trong con cái Cha, dù rất bất xứng, dù lớn lao về tuổi tác, nhưng thật bé nhỏ về công phúc, đói khát và thiếu thốn, con xin Cha ban cho con bánh ấy. Và vì có hai bản chất trong con, một bản chất xác thịt, một bản chất thiêng liêng, nên con xin Cha ban bánh ăn cho cả hai bản chất ấy. Đối với thân xác, vốn là bụi đất, con xin Cha bánh bởi đất; đối với linh hồn, vốn là tinh thần, con xin Cha Bánh bởi Trời, Bánh Thiên Thần (Tv 77:25). Lạy Cha đầy lòng thương xót, xin Cha hãy nhớ khi trẻ thơ xin cha chúng bánh ăn, nhất là lúc chúng đang đói, chúng dùng hết sức la to: bánh, bánh! Và với những tiếng kêu ấy, giống như những mũi tên sắc bén, chúng làm rướm máu cõi lòng cha chúng khiến ông phải lùng cho bằng được bánh ăn cho con cái mình. Thì con cũng thế, con đang đói khát đây, lạy Cha chúng con; xin Cha hãy lắng nghe lời con kêu cầu: Lạy Cha, bánh, bánh! Xin Cha chí thánh đoái thương mở rộng dạ nhân từ (Lc 1:78) và vì Cha có thể làm được, nên xin Cha cứu giúp và ban cho con Cha bánh ơn phúc của Cha và Bánh thiêng liêng trong Bí Tích Rất Thánh.

Ngoài ra, lạy Cha, xin Cha ban cho chúng con bánh thơm ngon và dịu dàng là lời Cha, xin Cha hãy bẻ bánh ấy cho chúng con, nhờ các thừa tác viên, tức các vị giảng thuyết của Cha, xẻ bánh ấy thành nhiều mẩu cho chúng con; làm cho lời ấy sinh hoa trái trong linh hồn chúng con, như hạt giống rơi vào đất tốt và sinh hoa trái gấp trăm (Mt 13:8).

Sau cùng, lạy Cha, giờ đây con đang phủ phục dưới bàn ăn Uy Linh tối cao Cha, nơi đoàn lũ Thiên Thần và các Thánh đang ăn uống; qùy trước mặt phương phi Cha, khiêm hạ trước nhan thánh Cha như những con chó hèn hạ phục dưới bàn ăn của chủ mình (Mt 15:27) mong chờ những mẩu bánh rơi rụng, xin Cha đoái thương cho con được vinh dự hưởng của thơm tho dịu ngọt mà các Thánh đang hưởng nơi bàn ăn Của Cha, ngõ hầu, trong lúc nguyện gẫm, con nếm được một chút gì đó trong số những điều con cái Cha trên Trời đang được hưởng. Lạy Cha, chớ chi buổi nguyện gẫm của con đừng khô cằn và nguội lạnh, nhưng dịu ngọt và êm ái nhờ bánh an ủi và thăm viếng của Cha.

Lời Cầu thứ năm: Và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con

Lạy Cha, chúng con nghèo và nợ nần chồng chất; còn Cha, Cha giầu có và là người tài trợ chúng con; người giầu phải tha nợ cho người nghèo: nên xin Cha tha nợ cho chúng con. Lạy Cha, xin xót thương con Cha, kẻ mắc nợ cũng nhiều như phạm tội. Có người cha nào lại không tha bất cứ nợ nần nào cho đứa con bị sa vào cảnh nghèo khốn khó, khi nó khiêm nhường đến van xin? Và lạy Cha chí thánh, còn có đứa con nào nghèo và nợ nần hơn con? Giờ đây, giống như người thu thuế kia (Lc 18:13), con khiêm nhừng cầu xin Cha: xin Cha tha tội nợ con từng xúc phạm đến Cha. Ôi lạy Thiên Chúa, bản chất Ngài là luôn luôn thương xót và tha thứ,”xin thương xót đứa con tội nghiệp này và tha hết mọi nợ nần của con; lạy Cha, con nhìn nhận nợ nần con vô số (mười ngàn nén) (Mt 18:24), vì con đã phạm trọn bộ lề luật của Cha; nhưng lòng thương xót vô lượng của Cha thắng vượt vô tận tất cả những xúc phạm ấy. Lạy Cha, xin hãy nhớ đến lòng thương xót đời đời của Cha (Tv 24:6) và cũng như Cha đã tỏ lòng thuơng xót biết bao nhiêu tôi tớ Cha, xin cũng đoái thương tha hết mọi tội lỗi của con.

Lạy Cha, con nhớ đến lòng thương xót của Cha đối với dân xưa của Cha, dân mà Cha đã tha thứ tội lỗi không biết bao nhiêu lần (2R 12:13). Lạy Cha, con nhớ Cha đã nhớ đến tôi tớ Đavít của Cha và Cha đã tha tội rất lớn cho ông. Lạy Cha, con cũng nhớ đến Con yêu dấu của Cha, khi còn ở trên thế gian này, đã ghé mắt nhân từ nhìn Tông Đồ của Ngài khi ông chối Ngài, và nhìn Madelaine khi bà hối cải, và sau cùng Ngài đã tiếp đón mọi kẻ tội lỗi biết ăn năn và ăn uống với họ (Lc 7:37; 15:1; 22:55). Cha không thay đổi chút nào; ngày xưa Cha là Thiên Chúa xót thương, giờ đây Cha vẫn xót thương chẳng kém; Cha vẫn là Thiên Chúa ngày xưa, lòng thương xót của Cha không cùng vì nó vốn vô biên; nó không bao giờ ngừng nghỉ vì nó không có điểm ngừng, nếu không, Bầu Trời đã bị khóa kín; lòng thương xót Cha không bao giờ ngừng, vì cũng như lửa, nó luôn luôn cháy miễn là có chất đốt, lòng thương xót Cha cũng thế bao lâu còn tội lỗi để thiêu hủy và nợ nần để tha nợ thì nó còn đó. Lòng thương xót Chúa từ đời này đến đời nọ đối với những kẻ kính sợ Ngài (Lc 1:50): ca khúc của Mẹ rất thánh Con đầy phúc Cha là Chúa Giêsu Kitô, đã nói thế. Người biết rõ lòng thương xót ấy quả vô biên. Lạy Chúa, Chúa đặt ranh giới cho biển khơi, nhưng Chúa để ngỏ lòng thương xót Chúa không bờ không bến, để nó luôn đi tìm kẻ có tội, nợ nần chồng chất, mà tha thứ. Lạy Cha, này đây lòng thương xót Cha đang gặp kẻ tội lỗi trên hết mọi kẻ tội lỗi, kẻ nợ nần nhiều hơn bất cứ con cháu Adong nào khác: xin hãy xóa hết mọi tội lỗi con, tha hết số nợ nần quá lớn của con và luôn tiến lên phía trước mà tìm các con nợ khác. Kìa vực thẳm kêu gào vực thẳm (Ps 41:8); con cái nghèo hèn kêu cầu (Cha xót thương). Ước chi vực thẳm nuốt chửng vực thẳm; chớ chi vực thẳm các khốn cùng bất tận của con được tan hòa trong vực thẳm (lòng từ bi Cha). Lạy Cha, con biết mọi tội lỗi con, dù nhiều đến đâu, và mọi tội lỗi thế gian, trước lòng từ bi Cha chỉ như cọng rơm trước ngọn lửa vĩ đại. Sau cùng, lạy Cha chí thánh, nhờ lượng từ bi vô biên của Cha, nhờ phúc đức Cuộc Khổ Nạn mà Con Cha yêu dấu từng chịu trên thánh giá và nhờ lời bầu cử của Rất Thánh Đồng Trinh và mọi kẻ được tuyển chọn từ thuở đầu sáng thế, con xin Cha đoái thương tha nợ cho chúng con.

Như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con

Lạy Cha, con cũng cầu xin Cha ban cho con đủ nhân đức và ơn thánh Cha để con tha thứ trọn vẹn cho những ai xúc phạm đến con; và lạy Cha, nếu Cha thấy trong tâm hồn con còn điều chi chưa hoàn hảo chống lại những kẻ xúc phạm con, thì vì ngọn lửa bác ái của Cha, xin Cha hãy làm nó biến đi, hãy thiêu rụi nó đi. Xin Cha đừng để bất cứ vết tích hay bóng tối nào của lòng thù oán xót lại trong tâm hồn con, để con nói thật lòng được rằng: Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ

Lạy Cha, chúng con là môi trường của cám dỗ. Kẻ thù chúng con là ma quỷ luôn rảo quanh chúng con tìm đường cắn xé (1Pr 5:8). Lạy Cha, xin ban các phương thế, xin đến cứu giúp con; kẻ thù con đông như cát biển mà lại nhiều kinh nghiệm chiến đấu; linh hồn con mỏi mòn, yếu đuối, bất lực nếu Cha không đến trợ giúp con. Cầm mộc khiên, xin đứng dậy phù trì; vung gươm giáo chống lại những người bắt bớ con (Tv 34:2); hãy nói với linh hồn con: Ta là sự cứu thoát của con. Ôi lạy Chúa, chớ chi linh hồn khốn khổ này luôn cần đến ơn thánh Cha, sự phù trì cứu giúp của Cha để con khỏi sa chước cám dỗ! Con chiên bé nhỏ giữa bầy lang sói chắc chắn sẽ bị tiêu diệt nếu người chăn chiên không cứu nó; lạy Cha, cũng thế, linh hồn con đang ở giữa biết bao lang sói hòng vây kín tấn công con trong một thế giới nó luôn bị hàng nghìn dịp tội rù quyến, với một xác thịt luôn chống lại nó, nó làm gì được nếu không được Chúa phù trì?

Lạy Cha chí thánh, con ngước mắt lên Trời nơi con sẽ nhận được ơn phù trì; sự phù trì của con phát xuất từ Chúa, Đấng tạo thành trời đất. Ôi lạy Cha nhân hậu và Thiên Chúa mọi ủi an, xin Cha hãy đến cứu giúp con; lạy Chúa, hãy mau đến cứu giúp con. Lạy Cha chí thánh, bao giờ Chúa phán xử những kẻ bách hại con? (Tv 120:1; 2Cor 1:3; Tv 69:2; 118:84). Lạy Chúa, xin Chúa phán xét những kẻ ám hại linh hồn con, xin ban cho con ơn cứu giúp của Chúa để con đừng sa ngã, để con đừng xúc phạm đến Chúa. Lạy Cha, con không cầu xin Cha giải thoát con khỏi các cơn cám dỗ, nhưng con xin Cha ban cho con ơn thánh và sức mạnh để con chống trả và đánh trả cách can trường. Vì tình mến Cha, con sẵn sàng chịu ưu phiền và lo lắng ở đời này, miễn là trong những ưu phiền lo lắng ấy, linh hồn con không nao núng. Lạy Chúa, cũng như vàng đã trở nên đẹp đẽ hơn (nhờ được luyện) trong lò thế nào (Pr 17:3; 27:21; Kn 3:6), linh hồn con, nhờ được liệng vào lò ưu phiền, cũng trở nên tinh ròng, sáng láng hơn và lóng lánh hơn thể ấy. Xin cho nó đừng như rơm rạ vì thiếu sức mạnh nên đã chịu để lửa thiêu rụi tiêu tán. Xin cho con được như các Thánh là những vị khi còn sống trên dương gian, bị liệng vào lửa, vẫn mạnh mẽ, cương quyết và như kim cương đá qúy nhờ lửa mà trở thành lộng lẫy sáng láng. Lạy Cha, Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, để chúng con đừng xúc phạm đến Uy Linh tối cao Chúa.

Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen

Lạy Cha, con nhìn nhận Cha đã thương xót con nhiều vì Cha đã gìn giữ con khỏi nhiều sự dữ mà con rất đáng phải chịu do tội lỗi mình; biết bao lần con đã phạm tội, biết bao lần con đã đáng bị phạt sa hỏa ngục đời đời. Lạy Cha, những kẻ chịu sự khốn cùng này đông xiết bao! Họ là những kẻ còn phạm tội ít hơn con nữa; chỉ có điều họ đã không được ơn thống hối như con, nên đã phải chết khốn khổ trong tội và do đó bị mất linh hồn! Lạy Cha, con xin Cha từ nay giải thoát con khỏi mọi lỗi lầm, để con thoát được hình phạt hỏa ngục; Lạy Chúa, xin đừng để con xúc phạm đến Chúa nữa; phạm đến Chúa trong quá khứ đã quá đủ rồi. Lạy Chúa, ước chi tội lỗi con đừng nhân thừa gấp bội như cát biển (G 6:3) và sao trời; chớ chi hỏa ngục đừng nuốt trửng con và hố sâu đừng ngậm lại chôn sống con (Tv 68:16).

Lạy Cha, Cha đã giải thoát con khỏi nhiều sự dữ ở trên đời này. Có biết bao kẻ mù lòa, câm điếc và tàng tật trong số con cái Adong! Nhưng lạy Chúa, Chúa đã gìn giữ con khỏi những sự dữ ấy, mặc dù con cũng là con cái Adong như họ và là kẻ tội lỗi hơn họ nữa; tuy nhiên, điều ấy cũng chẳng ích lợi gì cho con, nếu Chúa không giải thoát con khỏi sự dữ tội lỗi. Bởi thế, con xin Chúa giải thoát con khỏi tội khỏi lỗi khỏi hình phạt do tội mang lại. Nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.

Lạy Cha, Cha đã giải thoát con khỏi bóng tối và sự mù lòa của những người Thổ, người Hồi, người Do Thái, người Ngoại Giáo và lương dân, cho con được sinh ra trong lòng Thánh Giáo Hội; lạy Cha, xin Cha giải thoát con khỏi bóng tối và sự mù lòa của tội để con được vui hưởng máu thánh và công nghiệp Con đầy phúc của Cha là Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con, và được kể vào số con cái Cha, vốn là con cái của ánh sáng (Lc 16:8; Eph 5:8; 1Tx 5:5) trong Nước Cha.

Lạy Cha, con nhớ đến người đàn bà miền Tơ cô a (Thécua) tốt lành đã vào chầu vua Đavít xin tha tội cho Absalon; và vị vua này, khi nghe biết lời cầu xin ấy là do sáng kiến của tướng Giôáp (2S 14), người vua rất sủng ái, đã lập tức chuẩn ý lời bà cầu xin. Lạy Cha, Con chí thánh và được Cha sủng ái là Chúa Giêsu Kitô cũng truyền cho con đọc kinh này và đã sai con đến với Cha để con cầu xin những điều chứa trong kinh ấy. Lạy Cha, xin đừng nhìn đến con là kẻ tội lỗi nhiều hơn mọi kẻ tội lỗi, nhưng xin nhìn đến mọi đấng Thánh của Cha, kể cả Đấng Thánh Hóa các vị nữa (1Th 1); và vì tình yêu của Cha đối với Ngài, xin Cha ban cho con điều Ngài truyền con xin Cha.

Lạy Cha, con cũng nhớ truyện các con Giacóp không được tái hiện trước mặt Giuse mà không mang theo đứa em út là Bengiamin (St 42:20; 43:3; 44:23); chúng con cũng thế, chúng con không được phép xuất hiện trước nhan thánh Chúa nếu không có người anh cả của chúng con là Con duy nhất Cha, Chúa Giêsu Kitô. Vậy lạy Cha, này đây con đến trước nhan Cha cùng với Con chí thánh Cha là Chúa Giêsu. Con dâng Ngài lên Cha, và cúi đầu khẩn xin Cha nhờ công nghiệp của Ngài và nhờ Cái Chết và cuộc Khổ Nạn rất thánh của Ngài, xin Cha đoái thương ban cho con điều chính Ngài, trong Lời Kinh và lời khẩn cầu vốn là của Ngài này, đã truyền cho con phải xin Cha, để linh hồn con trọn vẹn thuộc về Cha, luôn ngợi khen và chúc tụng Cha đến muôn đời muôn thuở. Amen.

Vũ Văn An

Ngày Lễ Thánh François de Sales, 24-01- 2008

[*] Các Thánh Vịnh trong tài liệu này ghi theo lối đánh số cũ.

[**] Câu này, nguyên văn tiếng Pháp như sau: Les justes sont dans l’attente de la justice que vous me rendrez. Các bản dịch mới đều dịch câu này khác hẳn: Bao kẻ lành xúm lại mừng con, vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc (Bản của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ)
 mới đều dịch câu này khác hẳn: Bao kẻ lành xúm lại mừng con, vì con đã được Ngài thi ân giáng phúc (Bản của Nhóm Các Giờ Kinh Phụng Vụ)