Tài Liệu Khác

Chính Chúa Giêsu Kitô mới là Đấng Luôn Diệt Trừ Ma Quỷ

    Vào ngày 18 tháng 4 năm 2008 vừa qua, trong phần chia sẽ về ma quỷ, Cha Gabriele Amorth - một chuyên gia trừ quỷ của Giáo Phận Rôma - đã giúp định nghĩa cho mọi người biết thế nào là "phương cách để diệt trừ ma quỷ."


Cha Gabriele Amorth

Theo Cha, phương cách diệt trừ ma quỷ, hay bất kỳ loại tà ma hoặc hương hồn, vốn vẫn thường hay lãng vãng chung quanh môi trường sống của chúng ta, để hòng bóp nghẹt, và khống chế mọi tâm tư, tình cảm và thể xác của chúng ta, "chính là dựa vào một lời nguyện cầu chính thức, được thực hiện nhân danh Giáo Hội và lời nguyện đó phải được kết hợp cùng với các phép bí tích. Có như thế, thì lời nguyện đó mới giúp giải thoát con người khỏi sự xâm chiếm của các loài ma quỷ, hay khỏi bị các loài ma quỷ bu bám và phá hoại." 
 
    Cha Amorth nhắc cho chúng ta nhớ lại rằng chính Chúa Giêsu Kitô mới là Đấng có tài diệt trừ ma quỷ và rằng chính Đức Cố Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị đã thẳng thừng nói với Cha rằng việc diệt trừ ma quỷ chính là một trong những nhiệm vụ chính yếu của Chúa Giêsu. 
 
    Cha nói: 
 
    "Thật sự chúng ta đã nhận thấy được cách mà Ngài diệt trừ ma quỷ trong rất nhiều dịp khác nhau như Kinh Thánh đã nhiều lần đề cập tới, và mọi người lúc đó hết sức sửng sốt về sức mạnh quyền năng của Ngài và về cách mà các loại ma quỷ phải biết kính sợ và vâng phục Ngài." 
 
    Tuy nhiên, Chúa Kitô cũng đã trao cho nhân loại chúng ta sức mạnh để đẩy lùi các loại ma quỷ, bóng vía hay mọi thứ tà ma. 
 
    "Trong Máccô 16:17, Chúa Giêsu nói, 'Đây là những dấu lạ sẽ đi theo những ai có lòng tin: nhân danh Thầy, họ sẽ trừ được quỷ, sẽ nói được những tiếng mới lạ' chính vì thế, bất kỳ ai có niềm tin kiêng vững, với một đức tin trong sạch và đích thực vào Chúa Giêsu Kitô, sẽ có thể diệt trừ được ma quỷ cùng với sự hổ trợ và sức mạnh của Chúa Kitô dành cho người đó." 
 
    Cha Amorth cũng đã giải thích rằng: có rất nhiều vị Thánh - vốn chẳng phải là những chuyên gia trừ quỷ gì cả, nhưng vẫn có thể đẩy lùi ma quỷ và tất cả mọi thứ tà ma, phù phép, và Cha tin rằng chính lời cầu nguyện và đức tin chân thật, và đích thực mới giúp cho các vị Thánh có được quyền năng và sức mạnh đó đến từ Thiên Chúa. 
 
    Anthony Lê