Tài Liệu Khác

TÌM LỜI KHUYÊN

(My daily bread)

 
Chúa Giêsu: Này con, những ai thiếu kinh nhiệm, những ai chỉ mới bắt đầu trên con đường thánh thiện sẽ dễ dàng bị lừa gạt, dễ dàng bị lạc đường ngoại trừ họ tìm kiếm lời khuyên ở những người khôn ngoan. 
 
“Khi cám dỗ gây xáo trộn sự bình an trong tâm hồn, hãy đi kiếm vị linh hướng.  Hãy nghe lời chỉ dẫn của người có nhiều kinh nghiệm hơn con, hơn là nghe theo chính con.  Satan có thể đề cập tới Kinh Thánh với dụng ý của hắn.  Hắn có thể bắt chước nguồn linh ứng của Cha trong mọi việc.  Thật sự không dễ mà phát hiện được sự lừa dối của hắn.  Những ý định tốt không đủ làm cho con thánh thiện đâu con ạ, còn phải chân chính trên đường lối con theo nữa. 
 
“Cha để lại Giáo Hội cho con như một kim chỉ nam của chân lý.  Cha cũng để lại cho con những gương sáng của Cha, và những gương của các thánh.  Đừng kiêu căng về những sự giúp đỡ này.  Đừng khinh miệt những châm ngôn của Cha, chúng tràn đầy sự khôn ngoan. 
 
“Sau khi con lãnh nhận những lời khuyên, sự khôn ngoan và khiêm nhường đủ để bước theo nó.  Hãy tìm hiểu những cám dỗ để con có thể diệt trừ tận gốc rễ nó.  Một người biết dâng những chống đối bên ngoài của sự cám dỗ mà không loại bỏ những nguyên do gốc rễ thì chỉ tiến tới chút đỉnh trên đường nhân đức.  Những cám dỗ này sẽ trở lại với họ trong thời gian ngắn, và tình trạng của họ sẽ lại giống như cũ thôi nếu không muốn nói là sẽ tệ hại hơn nữa.” 
 
SUY NIỆM:  Kiêu căng hay sợ hãi sẽ ngăn chặn ta tìm kiếm sự cố vấn.  Kết quả là ta sẽ đau đớn nghiêm trọng hơn trong đời sống.  Phải có tâm hồn khiêm nhường để nhìn nhận những nhược điểm, sai lầm và sự can đảm để sửa đổi lại những lỗi lầm của ta.  Ta có khờ không khi tránh sự giúp đỡ của những người có thể giúp đỡ ta?  Ta có thông cảm với những kẻ khác và giúp đỡ người khác nếu ta ở trường hợp họ không? 
 
CẦU NGUYỆN:  Lạy Cha của sự khôn ngoan, Chúa của Lòng Thương Xót, xin đừng bao giờ để con kiêu căng và khờ dại chối từ những lời khuyên răn khôn ngoan.  Con muốn sống đời sống khôn ngoan, nếu những lời khuyên của kẻ khác làm tăng thêm sự khôn ngoan trong mọi hành động con, cho con sự khiêm nhường và can đảm để theo.  Trong con đường này, hy vọng con sẽ tránh được những sa ngã, hay chiến thắng những cám dỗ mỗi ngày trong cuộc sống con.  Amen 
 
Thuận Hà