Tài Liệu Khác

ANIMA CHRISTI

 
Linh Hồn Chúa Kitô, xin thánh hóa con. Mình Thánh Chúa Kitô, xin cứu con.  Máu Thánh Chúa Kitô, xin cho con say mến.  Nước từ cạnh sườn Chúa Kitô, xin rửa sạch con. Cuộc khổ nạn đau thương của Chúa Kitô, xin làm cho con mạnh sức. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, xin nhậm lời con cầu xin.  Xin che dấu con trong những thương tích Chúa.  Xin đừng bao giờ để con xa lìa Chúa.  Xin bảo vệ con khỏi tay kẻ thù.  Xin gọi con trong giờ lâm từ, và kêu con đến cùng Chúa.  Để cùng với các Thánh con được ngợi khen Chúa đến muôn đời.  Amen 
 
Đọc sau khi rước lễ  mỗi lần được 500 ngày ân xá – Giáo Hoàng Piô X 
 
Soul of Christ, sanctify me; Body of Christ, save me; Blood of Christ, inebriate me; Water from the side of Christ, wash me; Passion of Christ, strengthen me; O good Jesus, hear me;  Within your wounds hide me; Separated from you, let me never be; from the evil one protect me; at the hour of my death, call me; And close to you bid me; that with your saints, I may be praising you forever and ever.  Amen. 
 

ÂME DE JÉSUS CHRIST

 
Âme de Jésus Christ, sanctifiez-moi ! Corps de Jésus Christ, sauvez-moi! Sang de Jésus Christ, enivrez-moi!  Eau du côté de Jésus Christ, lavez- moi!  Passion de Jésus Christ, fortifiez-moi!  Oh, mon bon Jésus, exaucez-moi!  Dans vos plaies sacrées, cachez-moi!  Ne permettez pas que je sois séparé (e) de vous!  Contre l’esprit du mal, defendez-moi!  À l’heure de mort, appelez-moi! Et ordonnez-moi de venir vers vous!  Afin qu’avec vos saints, je vous loue!  Dans les siècles des siècles.  Ainsi soit-il.