100 Bài Giáo Lý Kinh Thánh

100 Bài Giáo Lý Kinh Thánh

(GIỜ ĐỀN TẠ CỦA GIA ĐÌNH )

Lm. Ph. Hoàng Minh Tuấn biên soạn 
(Lưu hành nội bộ) 1999

[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


Mục Lục

 • Lời Nói Đầu

Tập I :

 • Bài 01 - Điều Răn Thứ Nhất : Thờ Thiên Chúa Độc Nhất Chân Thật
 • Bài 02 - Không bói toán, cầu cơ v .v... mê tín dị đoan
 • Bài 03 - Chỉ mình Thiên Chúa là Đấng Hằng sống
 • Bài 04 - Tin vào Thiên Chúa quyền phép
 • Bài 05 - Điều Răn Thứ Ba : Phụng tự Thiên Chúa. Ngày Chúa nhật
 • Bài 06 -Điều Răn Thứ Hai : Chớ kêu tên Chúa vô cớ
 • Bài 07 - Nói lộng ngôn phạm thượng
 • Bài 08 -Điều Răn Thứ Tư : Thảo kính cha mẹ
 • Bài 09 -Lòng hiếu thảo
 • Bài 10 -Bà mẹ của Tôbya
 • Bài 11 -Người cha gương mẫu
 • Bài 12 - Bà mẹ can đảm
 • Bài 13 - Ông bố yếu đuối
 • Bài 14 - Các người bề trên
 • Bài 15 - Quan hệ chủ – tớ
 • Bài 16 - Người trên kẻ dưới
 • Bài 17 - Kính lão đắc thọ
 • Bài 18 - Tình anh chị em ruột thịt
 • Bài 19 - Tình anh chị em ruột thịt (tiếp theo)
 • Bài 20 - Tình họ hàng, gia tộc
 • Bài 21 - Tình bạn
 • Bài 22 - Điều Răn Thứ Năm : Chớ giết người
 • Bài 23 -Thiên Chúa chọn người anh dũng
 • Bài 24 - Không được làm hại sự sống
 • Bài 25 - Liều mạng can vua
 • Bài 26 - Salômôn, người khôn ngoan thông thái
 • Bài 27 - Nữ hoàng Saba yết kiến hoàng đế Salômôn
 • Bài 28 - Thương xác 7 mối
 • Bài 29 - Thương xác 7 mối (tiếp theo)
 • Bài 30 - Thương xác 7 mối (tiếp theo)
 • Bài 31 - Người đàn bà sát nhân
 • Bài 32 - Thương linh hồn 7 mối
 • Bài 33 - Thương linh hồn 7 mối (tiếp theo)
 • Bài 34 - Thương linh hồn 7 mối (tiếp theo)
 • Bài 35 - Điều Răn Thứ Sáu Và Thứ Chín : Chớ dâm dục / Loài người có nam có nữ
 • Bài 36 - Vai trò nữ giới
 • Bài 37 - Yêu nhau quá sớm
 • Bài 38 - Yêu đến thuở bạc đầu
 • Bài 39 - Đức liêm sỉ
 • Bài 40 - Đức thanh tịnh
 • Bài 41 - Sắc bất ba đào dị nịch nhân (Samson và Đalila)
 • Bài 42 - Tại sao Sôđôm bị hủy diệt?
 • Bài 43 - Truyện Bà Suzana
 • Bài 44 - Già nhân ngãi non vợ chồng (Truyện Suzana tiếp)
 • Bài 45 - Tội ngoại tình và ly dị
 • Bài 46 - Điều Răn Thứ Bảy Và Thứ Mười : Chớ lấy, chớ tham của người
 • Bài 47 - Quyền sở hữu
 • Bài 48 - Sử dụng của cải
 • Bài 49 - Ham hố, tham lam
 • Bài 50 - Xiêu lạc trong vật chất


Tập II:

 • Bài 51 - Biết cho đi...
 • Bài 52 - Trọng của người như trọng của mình
 • Bài 53 - Phải đền trả
 • Bài 54 - Điều Răn Thứ Tám : Chớ làm chứng dối / Lời nói không mất tiền mua ...
 • Bài 55 - Gian dối với Chúa Thánh Thần !
 • Bài 56 - Absalôm đẹp trai mà gian hùng
 • Bài 57 - Cái lưỡi là lửa... hỏa ngục!
 • Bài 58 - Về danh dự.
 • Bài 59 - Trọng danh dự
 • Bài 60 - Trọng danh dự người khác
 • Bài 61 - Vu oan giá họa
 • Bài 62 - Nói xấu nói hành
 • Bài 63 - Các Bí Tích
 • Bài 64 - Lãnh hay tham gia ?
 • Bài 65 - Thông truyền sự sống
 • Bài 66 - Mặt chìm mặt nổi của Bí tích
 • Bài 67 - Kinh Thánh cũng là một Bí Tích !
 • Bài 68 - Lao công tìm lương thực đời đời...
 • Bài 69 - Lời ban sức sống
 • Bài 70 - Lời sưởi ấm tâm hồn
 • Bài 70_2 - (bis)  : Hãy nghe Ngài !
 • Bài 70_3 - (ter) : Không nghe lời Chúa là điều nguy hiểm !
 • Bài 71 - Làm sao gặp được Chúa ?
 • Bài 72 - Tin và sống lời Chúa
 • Bài 73 - Tội nguyên tổ.
 • Bài 73_2 - (bis) : Hai phương án của Thiên Chúa
 • Bài 74 - Thế nào là cứu chuộc ?
 • Bài 74_2 - (bis) : Hãy đến cùng Giuse !
 • Bài 75 - Con dê gánh tội
 • Bài 75_2 - (bis) : Đạo đức không đủ để được cứu rỗi...
 • Bài 76 - Bí Tích Thanh Tẩy : Phép Rửa – Tái sinh
 • Bài 76_2 - (bis) : Tái sinh xảy ra ở đâu ?
 • Bài 76_3 - (ter) : Chúa luyện ta cách nào ?
 • Bài 76_4 - (quater) : Đạo buồn hay đạo vui ?
 • Bài 77 - Tin thì được sạch !
 • Bài 78 - Chúa làm chủ
 • Bài 79 - Toa thuốc của bác sĩ Phêrô
 • Bài 80 - Hãy tin vào Chúa Giêsu !
 • Bài 80_2 - (bis) : Sống đã rồi mới ăn!
 • Bài 81 - Nước Thiên Chúa
 • Bài 82 - Nước Thiên Chúa ở đâu ?
 • Bài 83 - Nước Trời nơi Cộng đoàn tiên khởi
 • Bài 84 - Thiên Đàng ở đâu ?
 • Bài 85 - Đức Giêsu, Nhà cách mạng xã hội vĩ đại
 • Bài 86 - Không có Thánh Thần, Nước Thiên Chúa sẽ tan
 • Bài 87 - Trời mới đất mới !
 • Bài 88 - Một thoáng thiên đàng ...
 • Bài 89 - Được cứu là cốt để thờ phượng!
 • Bài 90 - (bis) : Thờ phượng là một ơn phúc ?
 • Bài 91 - Thờ Chúa ở đâu ?
 • Bài 92 - Thờ trong Thần Khí và sự thật
 • Bài 93 - Đền Thờ là Thân thể Chúa Giêsu phục sinh
 • Bài 94 - Tất cả chúng ta đều là tư tế !
 • Bài 95 - Bí Tích Thêm Sức
 • Bài 96 - Không thấy Thánh Thần đâu cả !
 • Bài 96_2 - (bis) : Thần Khí là tiền ứng trước
 • Bài 97 - Chúa Thánh Thần là ai ?
 • Bài 98 - Chúa Thánh Thần đang chờ đợi bạn ...
 • Bài 99 - Bí Tích làm cho trưởng thành
 • Bài 100 - Trưởng thành trong đời sống đạo

--- o0o ---