100 Bài Giáo Lý Kinh Thánh

100 Bài Giáo Lý Kinh Thánh

(GIỜ ĐỀN TẠ CỦA GIA ĐÌNH )

Lm. Ph. Hoàng Minh Tuấn biên soạn 
(Lưu hành nội bộ) 1999

 
[BBT] Nhóm Khơi Nguồn xin chân thành cám ơn cha Hoàng Minh Tuấn cho phép đăng bài này. Xin Chúa chúc lành và tuôn đổ muôn hồng ân xuống cho cha và trong sứ vụ của cha.


Bài 5

ĐIỀU RĂN THỨ BA : PHỤNG TỰ THIÊN CHÚA. NGÀY CHÚA NHẬT

Thiên Chúa đã yêu thương loài người, đã dựng nên họ để chia sẻ cho họ vinh quang và hạnh phúc tràn trề của Người. Đáp lại tình thương và ơn tạo dựng ấy, loài người phải làm gì ? Thưa :
- phải tạ ơn Người,
- phải thờ phượng Người,
- phải vâng theo lề luật của Người.

Vì có hồn và có xác, nên loài người phải dâng lên Thiên Chúa các việc nói trên bằng cả hồn và cả xác, tức là bề trong lẫn bề ngoài. Ở bề trong tâm hồn, ta dâng lên Người các tâm tình thờ lạy, tạ ơn, tuân phục rất chân thực, rất thiết tha. Ở bề ngoài, phải dùng các cử chỉ, lễ nghi, lời nói mà biểu lộ các tâm tình bên trong. Cho nên, việc tế tự phải gồm cả bên trong lẫn bên ngoài.

Hơn nữa, vì loài người không sống cô độc, riêng rẽ, song hợp thành gia đình, xã hội ; nên việc tế tự cũng phải mang tính cách xã hội, cộng đồng, công khai. Để giúp loài người thờ phụng đúng ý Thiên Chúa, nên ngay từ thời Cựu Ước, Thiên Chúa đã thiết lập việc tế tự ấy, cách đây khoảng 3.250 năm. Ta hãy nghe vài đoạn Kinh Thánh về điều đó.

Trích sách Xuất hành (13.10-11,16-20; 20.1-24; 24.3-8)

Thiên Chúa phán với Môsê :

- Hãy đi đến với dân và thánh hóa chúng hôm nay và ngày mai : chúng hãy giặt giũ áo xống và lo dọn mình, sẵn sàng vào ngày kia, Thiên Chúa sẽ xuống trước mắt toàn dân, trên núi Si-nai.

... Đến ngày thứ ba, ngay buổi sáng, xảy có sấm chớp và mây dầy đặc trên núi, và tiếng loa rất mạnh : toàn dân trong trại đều run khiếp. Môsê đem dân ra khỏi trại nghinh đón Thiên Chúa : họ đứng dưới chân núi. Tất cả núi Si-nai nghi ngút khói, vì Thiên Chúa xuống núi trong lửa. Khói bốc lên như khói lò thiêu. Tất cả núi đều rung chuyển mạnh. Tiếng loa mỗi lúc một tăng rất lớn. Môsê thưa chuyện với Thiên Chúa, và Thiên Chúa đáp lại ông trong tiếng sấm. Yavê Thiên Chúa xuống trên núi Si-nai, trên đỉnh núi, và Thiên Chúa gọi Môsê lên. Khi ông đã lên, Thiên Chúa phán các lời này rằng :

- Ta là Yavê, Thiên Chúa của ngươi... Ngươi sẽ không tôn thờ thần nào khác trước mặt Ta... Ta là Thiên Chúa ghen tuông(6) phạt tội cha ông trên con cháu đến ba bốn đời đối với ai thù nghịch Ta, nhưng sẽ giữ nghĩa và ban ơn dư ngàn cho những ai yêu mến Ta và giữ các lịnh truyền của Ta... Ngươi hãy nhớ giữ ngày Chúa nhật, để thánh hóa ngày ấy... Ngươi sẽ không làm việc trong ngày ấy... Bởi thế, Thiên Chúa đã chúc lành cho ngày ấy và tác thánh nó.

Tiếp theo, Thiên Chúa ban các điều luật khác của 10 điều răn : nào thảo kính cha mẹ, chớ giết người, vv...

Toàn dân thấy sấm sét và lửa cùng tiếng loa và núi bốc khói, thì rụng rời và đứng mãi đàng xa... Nhưng Môsê đã nói với dân :

- Đừng sợ ! Thiên Chúa đã hiện đến cách uy linh như vậy, cốt để các ngươi có lòng kính sợ Người, ngõ hầu các ngươi đừng còn dám phạm tội nữa.

Sau khi ban lề luật, Thiên Chúa ban bố cách phụng tự Người :

- Ngươi sẽ dựng tế đàn, và trên đó, ngươi sẽ dâng tế lễ toàn thiêu, tế lễ kỳ an, chiên, dê và bò, lừa của ngươi...

Môsê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Thiên Chúa và các lệnh truyền. Toàn dân đồng thanh đáp lại :

- Mọi lời Thiên Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành.

Và để ký kết Giao Ước, Môsê đã xây một tế đàn, rồi ông dâng một tế lễ lên Thiên Chúa. Ông lấy một nửa máu các vật tế lễ rẩy lên tế đàn (là nơi Thiên Chúa ngự) và nửa phần máu kia rẩy lên dân và nói :

- Này là máu của Giao Ước đã kết với các ngươi, theo các lời Thiên Chúa đã dạy và các ngươi đã quyết ý tuân theo.

* Đó là Lời Chúa ! - Tạ ơn Chúa !

Suy niệm Lời Chúa

Ta vừa nghe Lời Chúa, kể tóm tắt việc Thiên Chúa hiện ra cách uy linh trên núi Si-nai, để truyền 2 điều đáng ghi nhớ :

- Thiên Chúa dạy phải thờ phụng một mình Người, và giữ 10 điều răn.

- Sau đó, Người bảo phải lập tế đàn mà tế lễ lên cho Người.

Chúng ta không trích nhiều đoạn khác đi vào chi tiết : nào là các loại tế lễ khác nhau : tế lễ toàn thiêu, tế lễ cầu an, tế lễ đền tội, tạ ơn... Rồi các ngày lễ hội : lễ Vượt qua, lễ Lều Tạm, lễ Cầu mùa... Các nghi lễ như cắt bì, phong chức, các tổ chức phụng tự, các việc thanh tẩy, các điều luật luân lý...

Ngày xưa, Thiên Chúa thiết lập việc tế tự cho dân Israen ; ngày nay, Thiên Chúa dạy Hội Thánh thiết lập các nghi lễ, Thánh Lễ và các Bí tích, có phải là để làm khổ dân không ? Thưa không ! Thiên Chúa đầy yêu thương, lẽ đâu lại bày chuyện để làm khổ con cái. Vậy Người muốn gì ? Người muốn dùng các nghi lễ ấy mà thánh hóa ta, ngõ hầu ban ơn phúc cho ta. Lý do thêm nữa : từ khi loài người mắc tội tổ tông truyền, đã ra u mê, lầm lạc, quên bổn phận thờ phượng Thiên Chúa, thậm chí nhiều người không còn biết Thiên Chúa thật là ai mà thờ, lại bày ra nhiều thần vu vơ, quấy quá (có dân thờ rắn, thờ bò cái, thờ hà bá...), thế là mất công mất của, mà lại hư đi đời đời, uổng kiếp người. Nên Thiên Chúa đành hiện ra, dạy cho chúng ta việc tôn thờ, tế tự hợp ý Người, đúng ý Người.

Trong vô số các việc khác, việc thờ phượng tốt đẹp nhất là dâng Thánh Lễ, cách riêng cùng với cộng đoàn trong ngày Chúa nhật. Nhưng xét thấy nhiều người không chu toàn bổn phận ấy cho xứng đáng : nào đi dự lễ cách ơ hờ, nguội lạnh, miễn cưỡng, vì sợ không đi thì phạm tội mất linh hồn, sa hỏa ngục, chứ không vì yêu mến, quí trọng Chúa. Lúc dự Thánh Lễ thì lòng trí lo ra, chẳng cầm trí tưởng nhớ đến Chúa, đến các việc tế lễ đang diễn hành, mà chỉ nhớ các điều thế gian, phàm tục, hoặc tệ hơn nữa, nhớ đến vui chơi, tội lỗi... Còn có một số người khác lấy cớ nọ, cớ kia bỏ lễ Chúa nhật : nào sợ ho, sợ cảm, sợ lạnh, sợ mất buôn bán, mất lời... Mà lạ thay ! Khi đi chơi ngày Chúa nhật, thì họ chẳng hề sợ những điều ấy... Có người than rằng : Thánh Lễ ngày Chúa nhật dài quá ! Có Đức Giám Mục kia đáp lại rằng : “Không phải Thánh Lễ Chúa nhật dài, song là lòng đạo đức của các người quá ngắn !”. Lại có một số người khác chủ trương : đạo tại tâm, chẳng cần đi lễ, ở nhà thờ phượng Chúa trong lòng cũng đủ. Đáp lại, ta hãy suy rằng : nếu đạo tại tâm cũng đủ, thì sao Thiên Chúa lại hiển hiện, để thiết lập các nghi lễ, các tế lễ làm gì cho mất công ?

Gia đình chúng ta hôm nay làm giờ đền tạ Chúa, vì các tội lỗi đã ơ hờ, bỏ quên hay lơ là với việc thờ phượng Chúa bên trong cũng như bên ngoài. Xin Chúa mở mắt chúng ta ra, để kịp thời nhận biết, thờ phượng và yêu mến Chúa, và cho chúng ta biết rằng : như thế là phúc cho ta ! Đừng để một ngày nào đó, vào giờ chết, ta ước ao chớ gì sống thêm nửa giờ để tham dự một Thánh Lễ cuối cùng thờ lạy Chúa mà không được.

Tích truyện

Trong họ đạo kia, có một người làm công, làm việc cả tuần, đến ngày Chúa nhật, ông ta cũng bỏ không đi dâng Thánh Lễ, để ở nhà làm việc. Một hôm, cha sở đến thân mật khuyên ông hãy thánh hóa ngày Chúa. Ông trả lời:

- Cha xem ! Gia đình con đông miệng ăn : một vợ và 7 đứa con. Nếu con nghỉ tay ngày Chúa nhật, thì lấy gì ăn ? Con muốn lắm mà không có giờ.

Một lần khác, cha sở đến lại, vẫn thấy thế, ngài nói :

- Tôi với anh giao kèo : anh hứa với tôi trong suốt năm nay không làm việc ngày Chúa nhật, để có giờ đi dâng lễ và nghỉ ngơi, thánh hóa ngày của Chúa. Phần tôi, tôi hứa với anh là anh sẽ không thiệt gì đâu ! Hãy trông cậy vào Chúa quan phòng ! Ngươi lo cho chim trời có của ăn, lo cho hoa đồng có màu áo đẹp ; thì cũng sẽ lo cho con cái Người không phải thiếu thốn, như chính Người đã hứa trong Phúc Âm : “Hãy lo tìm kiếm Nước Trời và sự công chính của Người trước đã, còn của ăn, áo mặc, Người sẽ ban thêm cho sau”. Và này anh, giả như anh có bị thiếu thốn, tôi đây cam đoan sẽ đền bù chỗ thua thiệt ấy cho anh tất cả !

Giao kèo ký kết xong. Cuối năm, cha sở đến thăm. Ngài nói :

- Theo như giao kèo đầu năm, bây giờ tôi phải đền bù cho anh bao nhiêu ?

Ông ta mở to mắt nhìn cha trả lời :

- Không một xu nào cả ! Mặc dầu con phải giữ ngày Chúa nhật, thế mà con vẫn kiếm lời hơn năm ngoái. Hơn thế, trong gia đình con, cuộc sống đã đổi thay : vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, đầm ấm hơn. Thật chưa bao giờ xảy ra như vậy !

Cha sở nói :

- Anh vừa nói mặc dầu phải giữ ngày Chúa nhật... Anh nên nói : nhờ giữ ngày Chúa nhật mà gia đình anh được mọi điều hạnh phúc hơn mới đúng! Thôi ! Chúng ta hãy tạ ơn Chúa, là Cha hằng săn sóc cho các con cái vẫn tin cậy vào Người. Phần tôi cũng chia vui với gia đình anh !

-----oOo-----