Chia Sẻ Lời Chúa

Như Thánh Phaolô xác nhận trong thư gửi tín hữu Côrintô đoạn 1 câu 22, dân Do thái xưa kia thích đòi xem dấu lạ. Ðây là một đặc tính của dân tộc này. Họ luôn thách thức những ai tự xưng là bậc thầy, nhất là những ai tự xưng là sứ giả của Thiên Chúa làm những dấu lạ để minh chứng cho sứ điệp mình rao giảng.

 
Trích các sách về những câu chuyện của các thầy Rabi, ông Ê-đơ-xên đã ghi lại một số giai thoại có vẻ hoang đường về những dấu lạ các thầy Rabi đã thực hiện. Một trong những giai thoại đó mang nội dung như sau:
 
Ðược các môn đệ hỏi về thời gian đấng Mes-si-a sẽ đến, một thầy Rabi trở lời:
 
- Tôi ngại là các bạn sẽ đòi tôi làm một dấu lạ để minh chứng lời tôi nói.
 
Khi các môn đệ hứa sẽ không xin thầy làm dấu lạ, thầy Rabi trả lời:
 
- Cửa thành Rôma sẽ bị sụp đổ, sẽ được tái thiết, và vẫn tiếp tục bị đổ vỡ rồi được trùng tu cho đến khi nào cửa thành này không được xây dựng lại nữa, lúc đó con vua Ðavít sẽ đến.
 
Nhưng sau câu trả lời này, quên lời đã hứa, các môn đệ nhất quyết ép buộc thày Rabi phải làm một dấu lạ để làm chứng về lời mình vừa tuyên bố.
 
Và dấu lạ được làm cho họ là nước chảy ra từ một hang núi ở vùng Ba-ni-as đã biến thành dòng máu đỏ.
 
*Trong thời kỳ Ðức Giêsu rao giảng Tin Mừng về Nước Thiên Chúa, Ngài cũng không thoát khỏi thông lệ bị người Do thái thách thức làm dấu lạ để minh chứng những lời Ngài rao giảng và nhất là làm chứng về con người của Ngài.
 
Khi đòi xem những dấu lạ, dân Do Thái xưa kia muốn nối kết những dấu lạ này với niềm tin tôn giáo. Nhưng cũng trên bình diện tôn giáo và niềm tin này, sở thích đòi xem dấu lạ của họ xây dựng trên một cơ sở hoàn toàn sai lầm. Vì họ quan niệm và chỉ muốn thấy sự hiện diện của Thiên Chúa và các công việc của Ngài xuất hiện trong những hoàn cảnh xa lạ, bất thường. Họ quên rằng Thiên Chúa đang ở bên cạnh chúng ta, và Ngài không ngừng tỏ mình ra trong những biến cố thông thường của cuộc sống hằng ngày. Nhất là sau khi Thiên Chúa sai Con Một nhập thể để sống cuộc sống nhân loại trong lòng xã hội loài người.
 
Kể từ khi Con Thiên Chúa nhập thể và giáng thế, chính Ðức Giêsu là dấu lạ của Thiên Chúa. Những dấu lạ khác Ngài làm chỉ có mục đích duy nhất là minh chứng về sự thật này: Ðức Giêsu là dấu lạ của Thiên Chúa. Hay nói rõ hơn: Ðức Giêsu là dấu lạ của tình yêu Thiên Chúa đối với con người, một tình yêu thôi thúc Ðức Giêsu kết liễu cuộc đời mình trên đồi Canvê, chết treo trên thập giá để mãi mãi thập giá Chúa Giêsu sẽ là dấu nhắc nhở và minh chứng độ dài và chiều sâu của mối tình Thiên Chúa.