Tâm Tình Chia Sẻ

 Duyên là giả dối, sắc lại hư không, nhưng người nữ nào khính sợ Đức Giê-hô-va sẽ được khen ngợi”

Con ước mong, làm người nữ tài đức,
Như Châm ngôn - lời Chúa truyền rao,
Không tham nhan sắc, của cải, sang giàu,
Nhưng kính sợ, Chúa Yêu Thương vĩnh cửu!

 Con mong ước, làm người được ân tứ,
Biết yêu thương, giúp đỡ hết nhân loài,
Biết hạ mình, để phục vụ lâu dài,
Một mình Chúa, Vị Cha hiền có mãi!

 Con ước mơ, có tâm tình nóng cháy,
Để luôn luôn hăng hái phụng thờ Ngài,
Sống vì Cha - Đấng chủ tể muôn loài,
đã sáng tao.. và bằng lòng chết thế!

Con mơ ước, dù đời tàn bóng xế,
Dù sức người chẳng còn đựơc bao nhiêu,
Con vẫn còn, lòng kính sợ Chúa yêu,
Vẫn một dạ con bình an theo Chúa!

Dù chưa tới, tuổi già nua, goá bụa
Con xin Ngài, Đấng vinh hiển trên cao,
Giúp cho con, có tâm huyết dạt dào,
Luôn kính Chúa, bước đi trong ân điển!

Xin cho con siêng năng đừng lười biếng,
Đừng để con, lạc lối đến đường cùng,
Nhưng gìn giữ, cách xa điều tai tiếng,
Huấn luyện con, làm sao sáng Thiên cung

Sưu Tầm