Tâm Tình Chia Sẻ

Nghe đọc trong bài thánh thư Chúa Nhật 24 thường niên:  “Hãy cầu nguyện liên lỉ.” 

Lời đó in sâu vào tâm trí tôi.  Và tôi tự hỏi:  “Làm sao có thể cầu nguyện liên lỉ khi người ta mắc bận nhiều công việc để nuôi thân…Tôi đã đến các nhà thờ, đã nghe những bài giảng về cầu nguyện liên lỉ ra làm sao. 

Một năm sau có cuộc gặp gỡ với vị ẩn tu.  Vị ẩn tu đã đưa ra câu trả lời:

“Lời khẩn cầu Chúa Giêsu thăm thẳm và kiên trì, đó là cầu khẩn liên tục và không ngơi nghỉ Thánh Danh Chúa Giêsu bằng miệng, bằng cõi lòng, bằng trí óc đang khi cảm nghiệm được sự hiện diện của Ngài ở khắp nơi.  Nó được diễn tả như sau:  ‘Lạy Đức Giêsu Kitô xin rủ thương con..’  Cách cầu nguyện này không hao sức đổ mồ hôi, không cực nhọc, không ngăn trở ta làm công, làm nghề.  Để khẩn cầu Thiên Chúa thì chả cần phải chuẩn bị điều gì đặc biệt cho việc cầu nguyện, chẳng cần phải có một nơi riêng biệt nào.  Bởi vì không nơi nào mà Ngài không có mặt; lại không thể có chuyện Ngài vắng mặt trong chúng ta, vì những ai tìm kiếm Ngài, Ngài gắn bó với họ còn sâu xa mật thiết hơn là chính cõi lòng của họ nữa.

“Vì thế cho nên tôi cứ cầu nguyện hoài bằng cách kêu tên Chúa Giêsu.  Một kinh nguyện thân thương và dịu ngọt đối với tôi hơn tất cả mọi sự trên đời.  Khi gặp cơn gió lạnh cóng, khi bụng đói hành hạ, khi bị ốm đau, khi có ai xúc phạm đến tôi, tôi chỉ nghĩ kêu tên Chúa Giêsu.  Và lúc nào tôi cầu tên Giêsu như thế, tôi cảm thấy vui tươi lạ lùng.

“Tôi bắt đầu hiểu ra ý nghĩa ẩn tàng của lời Chúa:  Tôi khám phá được thế nào là ‘con người thâm nội’ ở tận đáy lòng, hiểu được sự cầu nguyện đích thực, việc tôn thờ trong thần khí, vương quốc Thiên Chúa ở trong lòng ta, lời chuyển cầu của Thánh Thần.  Tôi lĩnh hội được ý nghĩa các lời như ‘các con ở trong Thày’, ‘cuộc hôn lễ của Thần khí ở trong lòng ta’, ‘con hãy trao trái tim con cho ta’, ‘Aba, Cha ơi!’, và còn nhiều điều khác nữa.

“Cầu khẩn Danh Thánh Chúa Giêsu là việc cầu nguyện vừa tầm với những kẻ tôn thờ rốt hèn nhất, nhưng đồng thời nó lại dẫn ta vào các mầu nhiệm cao sâu nhất.  Nó thích ứng với hết mọi hoàn cảnh thời gian và không gian:  đồng áng, xưởng thợ, nội trợ, các công việc kể trên đều dung hòa được với nó.

“Lời cầu nguyện phải đưa đến trạng thái cầu nguyện.  Những gì xung quanh tôi đều xuất hiện xinh đẹp mỹ miều vì hết thảy chúng đều cầu nguyện, hết thảy hát mừng vinh quang Thiên Chúa.  Tôi đều hiểu được tiếng nói của tạo thành, và tôi thấy rằng ta có thể nói chuyện với các thụ tạo của Thiên Chúa.

“Vậy một trái tim từ bi bác ái là gì?  Đó là một tấm lòng cháy nóng lửa mến đối với toàn thể tạo thành, với con người, với chim chóc, với thú vật, hết mọi sự mọi loài trong thiên nhiên.

Vì thế mà một con người như trên tất phải cầu nguyện liên lỉ thôi..”

Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, hãy rủ thương con là kẻ có tội.  Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ, hãy rủ thương con là kẻ có tội.  Lạy Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa, hãy rủ thương con. Giêsu! Giêsu!

Bài dịch từ tiếng Pháp – Vũ văn Thiện