Các Khóa Khơi Nguồn

Khoá  Khơi Nguồn

Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo

Tổ chức tại Giáo xứ St. Stephen

Ngày 25, 26, 27 tháng 7/2014

Đề tài: Lòng kính sợ Đức Chúa

là tuyệt đỉnh của sự khôn ngoan,

mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào

(Hc 1,18)

*Điều gì khiến cho cuộc đời bạn đi từ đau khổ này

đến đau khổ khác? Từ thất bại này đến thất bại khác??

* Mời bạn đến với Chúa GiêSu ,

Ngài sẽ chỉ  cho bạn phương pháp sống bình an ,

hoan lạc và hạnh phúc… bằng sức sống của mới của Chúa Thánh Thần.

DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA QUÝ LINH MỤC:

* LM  Phêrô Hoàng Thái Bình (chánh xứ )

* LM  Giuse Vũ Hòang Tôn

*LM Gioan Đinh Thanh Sơn ( giảng phòng )

THỜI GIAN :

Thứ Sáu  25/07/2014 ( 6:00 PM- 10:00 PM )

Thứ Bảy   26/07/2014 ( 9:00 AM-  5: 00 PM )

Chúa Nhật  27/07/2014 ( 9:00 AM- 3:00 PM )

ĐỊA ĐIỂM :

Giáo xứ St. Stephen Catholoic Church (Giáo xứ Cha Bình) 

1112 SE 41st Avenue Portland , OR 97214

------------***-------------------------------

**Xin Liên lạc :  A/C Phong Thái : ( 503) 481-3871 /  (503) 481-3821

A/C Lâm Thơ   :  503- 957 – 3618      A/C Vũ Lan :( 360) 433-5790