BBT trang nhà Khơi-Nguồn

xin kính chúc quý đọc giả

một mùa Giáng Sinh An Lành

trong Chúa Hài Đồng Giêsu

một Năm Mới An Khang Thịnh Vượng

Các Khóa Khơi Nguồn

Khoá  Khơi Nguồn

Đặc Sủng Thánh Linh Công Giáo

Tổ chức tại Giáo xứ St. Stephen

Ngày 25, 26, 27 tháng 7/2014

Đề tài: Lòng kính sợ Đức Chúa

là tuyệt đỉnh của sự khôn ngoan,

mang lại bình an và sức khoẻ dồi dào

(Hc 1,18)

*Điều gì khiến cho cuộc đời bạn đi từ đau khổ này

đến đau khổ khác? Từ thất bại này đến thất bại khác??

* Mời bạn đến với Chúa GiêSu ,

Ngài sẽ chỉ  cho bạn phương pháp sống bình an ,

hoan lạc và hạnh phúc… bằng sức sống của mới của Chúa Thánh Thần.

DƯỚI SỰ HƯỚNG DẪN CỦA QUÝ LINH MỤC:

* LM  Phêrô Hoàng Thái Bình (chánh xứ )

* LM  Giuse Vũ Hòang Tôn

*LM Gioan Đinh Thanh Sơn ( giảng phòng )

THỜI GIAN :

Thứ Sáu  25/07/2014 ( 6:00 PM- 10:00 PM )

Thứ Bảy   26/07/2014 ( 9:00 AM-  5: 00 PM )

Chúa Nhật  27/07/2014 ( 9:00 AM- 3:00 PM )

ĐỊA ĐIỂM :

Giáo xứ St. Stephen Catholoic Church (Giáo xứ Cha Bình) 

1112 SE 41st Avenue Portland , OR 97214

------------***-------------------------------

**Xin Liên lạc :  A/C Phong Thái : ( 503) 481-3871 /  (503) 481-3821

A/C Lâm Thơ   :  503- 957 – 3618      A/C Vũ Lan :( 360) 433-5790