Các Khóa Khơi Nguồn

KHÓA HUẤN LUYỆN

Môn đệ Chúa Giêsu trong quyền  năng Thánh Linh

3 ngày August 1-3, 2014

Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng của TGP Los Angeles, được sự chấp thuận của Lm. Kim Đăng, Đại Diện Liên Lạc Tổng Giáo Phận L.A.; Lm. Nguyễn Tuấn Long, Cha xứ, sẽ tổ chức một khóa huấn luyện môn đệ Chúa Giêsu do Lm. Đinh Thanh Sơn và các phụ tá hướng dẫn.

Kính mời quý Cha, Thầy, Soeur, quý chức Cộng Đồng, Cộng Đoàn, các Hội Đoàn và Toàn Thể Quý Ông Bà Anh Chị Em đến tham dự để Lời Chúa và Ý  muốn của Ngài được thực hiện và vinh hiển.

 • Roma 15:18-19 Tôi phục vụ Thiên Chúa, thực hiện bằng lời nói việc làm, bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thánh Thần. Như vậy, tôi đã làm tròn sứ mạng loan báo Tin Mừng Đức Kitô.
 • 1 Côrinto 4:20 Thật vậy, Nước Thiên Chúa không cốt ở tài ăn nói, nhưng ở quyền năng.
 • 1 Côrinto 2:9 Như đã chép: Điều mắt chẳng hề thấy, tai chẳng hề nghe, lòng người không hề nghĩ tới, đó lại là điều Thiên Chúa đã dọn sẵn cho những ai mến yêu Người.
 • Matthêu 10: 1 Đức Giêsu gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền.
 • Máttheu 28: 18 Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất.19 Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, 20 dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Địa điểm:

 • Nhà nguyện nhỏ của Our Lady of Peace church
  15444 Nordhoff St.,
  Langdon Ave. North Hills, CA 91343

Thời Gian:

 • Thứ Sáu ngày  1/08/2014:    8:00am-9:00pm
 • Thứ Bảy ngày  2/08/2014:    8:00am-9:00pm
 • Chúa Nhật ngày 3/08/2014:  8:00am -6:00pm

Liên lạc và ghi danh:

 • Bác Tự (818) 895-7373 (sẽ có chỗ ở lại cho người ở xa.)
 • hoặc emailchị Châu:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • hoặc vào trang web:   ThanhLinhLA.org

Lệ Phí:

 • $90 (cho khóa) + $30 (ẩm thực ) $ 120.00.