Các Khóa Khơi Nguồn

Thông báo

Khóa học Kính sợ Chúa ở Saccramento

Quí  bạn có ước ao nhạy bén với sự dẫn dắt của Chúa Thánh Linh không?

Quí bạn có muốn có được một ‎ nhận thức rõ ràng về mục đích và mục tiêu sống của đời mình không?

Nếu muốn thì quí bạn cần phải đón nhận sự Kính Sợ Chúa. Qua khóa học này, vị Linh Hướng sẽ thách thức quí bạn làm mới lại Lòng Kính sợ Chúa trong sự thờ phượng và trong đời sống mỗi ngày.

Vậy Kính Sợ Chúa là gì? Tại sao Kính Sợ Chúa lại quan trọng? Nó khác với sợ hãi Chúa như thế nào?

Trong Khóa Học Kính Sợ Chúa này, Cha Linh Hướng sẽ giải thích những câu Kinh Thánh liên quan đến sư thật này, là sư thật mà người ta hay bỏ qua hay hiểu sai.

Đây là chìa khoá mở ơn khôn ngoan, tri thức và thân mật với Chúa. Nếu quí bạn tìm kiếm câutrả lời hay sự bảo vệ và dẫn dắt của Chúa thì quí ban phải có Lòng Kính Sợ Chúa trước hết.

Thiên Chúa muốn tỏ lộ chính mình Ngài cho bạn và có một cách duy nhất để bạn bước vào sự thân mật với Chúa là qua sự Kính Sợ Chúa.

Đời sống và cộng đồn, nhóm của quí bạn sẽ được biến đổi vĩnh viễn khi quí bạn nắm lấy sự thật này, đó là  sự đổi mới thật sư !những rào cản, lo sợ sẽ bị tróc gốc hết !

TV 111:10 : 
Kính sợ CHÚA là đầu mối khôn ngoan.

TV 34:8

Sứ thần của CHÚA đóng trại chung quanh
để giải thoát những ai kính sợ Người.

Khóa học Kính sợ Chúa này do Cha JB Đinh Thanh Sơn ở Montréal, Québec, Canada giảng phòng.

Đây là 1 khóa thăng tiến giúp cho các bạn hiểu cách đến gần và thân mật với Chúa hơn mỗi ngày!

Địa chỉ :

  • Nhà Nguyện dòng các xơ MTG ( ở gần bên cạnh nhà thờ các Thánh tử Đạo VN):
    8201 Florin Rd, Saccramento, CA 95828

Thời Gian: 

  • Thứ sáu,      28-3-2014,  6:00pm  -   9pm.
  • Thứ bảy,     29-3-2014,  8:30am   -  5pm
  • Chúa Nhật,  30-3-2014,  8:30am   -  4pm

Lệ phí: miễn phí

Ẩm thực : tùy tiện

Điện thoại :

  • chị Ngoan    : 916-596-8646 (cel)
  • cô Tâm        : 408-603-4424
  • ông Gương  : 408-571-8139