Các Khóa Khơi Nguồn

khoinguon_logo

Được sự chấp thuận của Lm Nguyễn Kim Đăng, 
đại diện liên lạc tổng giáo phận Los Angeles

Khoá Canh Tân Đặc Sủng 

Tổng Giáo Phận Los Angeles

được tổ chức với đề tài

Kính Sợ Chúa

Do Lm Nguyễn Kim Đăng và Lm JB Đinh Thanh Sơn hướng dẫn

  • Tại sao bạn cứ nghèo trong khi cha trên trời của bạn là người giàu có nhất trần gian
  • Bạn có kho tàng quý giá nhất nhưng lại không có chìa khoá để mở nên bạn vẫn cứ nghèo và luôn tiếp tục đi ăn xin.

Hãy đến với khoá Khơi Nguồn bạn sẽ tìm thấy được sự giàu có của bạn

 
Địa điểm:
Hội trường giáo xứ All Souls Church
1500 Main Street
Alhambra, CA 91801 (góc Electric Ave)
 
Thời gian:
  • Thứ 6 ngày 17/01/2014: Từ 6:00 pm - 9:00 pm.
  • Thứ 7 ngày 18/01/2014: Từ 9:00 am - 6:00 pm.
  • Chúa Nhật  19/01/2014:  Từ 9:00 am - 4:00 pm.
 
 
Liên lạc: 
  • Bác Tự: 818-895-7373
  • hoặc email: thanhlinhlamail.com
  • Web: ThanhLinhLA.org
Lệ phí: $30.00