Các Khóa Khơi Nguồn

image2941khoinguon_logoKhoá II Canh Tân Đặc Sủng Trong Chúa Thánh Linh

Giáo Xứ Immaculate Conception

Thứ Sáu 30/08/2013 đến Chúa Nhật 01/09/2013

Chủ đề: Thánh Thần Chúa đã hứa… (Lc 24-49.)
 • Những ai khao khát sống đời thân mật với Chúa.
 • Những ai muốn được Chúa xử dụng như những khí cụ của Tình Yêu của Chúa.
 • Những ai cảm thấy yêu đời trước lời mời gọi của Chúa.
 • Những ai muốn có một cảm nghiệm sống động về Tình Chúa.
 • Những ai muốn phục vụ Chúa một cách đắc lực.
 • Những ai muốn sống một đời sống đầy quyền năng của Chúa Kitô.

Hãy đến mà xem Chúa Thiện Hảo dường bao.

 
Thành phần Giáo Sĩ:
 1. Rev. Gerald Osterman - Pastor of The Immaculate Conception -Spiritual Priest.
 2. Lm. JB Đinh Thanh Sơn,  Montreal/Canada - Lm hướng dẫn.
 3. Lm. Vincent Phạm Minh Châu, SVD/OH
 4. Lm. Peter Võ Tá Đề, SVD
 5. Lm. André Nguyễn Trường Cửu, NY
 6. Lm. Paul Nguyễn Hữu Thuận, DCCT/MA
Địa điểm:
Immaculate Conception Parish Hall
51 Summer Street
Everett, MA. 02149.
 
Thời gian:
 • Thứ 6 ngày 30/08/2013:   Từ 6:00 pm - 10:00 pm.
 • Thứ 7 ngày 31/08/2013 :   Từ 8:30 am - 10:00 pm.
 • Chúa Nhật  ngày 1/09/2013: Từ 8:00 am - 4:00 pm.
  • Thánh Lễ bế mạc và chữa lành 3:00 pm
 
 
Liên lạc: 
Xin liên lạc những người sau đây để ghi danh và đưa đón:

Anh Jos. Kim Đỗ
 • (812) 664- 2223
 • email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Maria Liên
 • (617) 447-4942
 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Chị Agnès Ngọc Ánh
 • (781) 596-8373 Bus
 • (857) 222-4219 Cell.
 • (617) 294-0814 Home
 • email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 

Anna Hà:

 • (781) 321-1754
 • email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
Lệ phí:
 • $50.00 cho 3 ngày gồm chi phí và các bữa ăn.
 • Có chỗ nghỉ qua đêm miễn phí cho người ở xa.
 • Để tiện việc đưa đón, xin qúy vị đến Phi Trường Boston Logan (BOS) International Airport.
 • Vì Hội Trường có giới hạn, xin qúy vị ghi tên sớm để giữ chỗ.
 
Thay mặt Ban Tổ Chức,
Agnès Ngọc Ánh.