Các Khóa Khơi Nguồn

 

NhomCanhTanDacSungTĩnh Tâm Mùa Chay 2013

Chủ Đề: 

Anh Em Có Yêu Mến Thầy Không? (Ga. 21,16)

Giảng Thuyết:  Lm G.B. Đinh Thanh Sơn

 • Chúa phán: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con".(Mc.11,28)
 • Để không đánh mất niềm hy vọng
 • Niềm tin không bị lung lay
 • Và để sẵn sàng trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu 

Nhóm Canh Tân Đặc Sủng xin kính mời quý ông bà và anh chị em tham dự 3 ngày tĩnh tâm mùa chay 2013.

Thời Gian: ngày 08-09-10 tháng 03 năm 2013

 • Thứ sáu : 08/3/2013 Từ 6:00 pm đến 9:00 pm
 • Thứ bảy : 09/3/2013 Từ 9:00 am đến 9:00 pm (ăn trưa và chiều 15$)
 • Chúa nhật : 10/3/2013 Từ 1:00 pm  đến 4:30 pm

Địa Điểm:

Hội trường Cộng Đồng Công Giáo Việt Nam
1420 Bélanger  Est,
Montréal QC,  H2G 1A4

Liên lạc và ghi danh

 • Đinh Thị Long  : (514) 254-7482   
 • Ái Liên             : (450) 687-2848
 • Phương Chi      : (514) 270-9851
 • Tăng Thị Dung : (514) 276-8675

Để thuận tiện cho ban tổ chức lo ẩm thực.và sắp xếp trong 3 ngày.

Xin ghi danh trước ngày 24/2/2013