Các Khóa Khơi Nguồn

NhomCanhTanDacSungTĩnh Tâm Mùa Chay

  • Chúa phán: "Tất cả hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các con".(Mc.11,28)
  • Để cảm nghiệm được Chúa Giêsu đang sống và đang chữa lành chúng ta về tâm linh cũng như thể xác
  • Để cảm nghiệm được chúa Thánh Thần đang tác động và biến đổi chúng ta bằng tình yêu và quyền năng của ngài.

Do Lm G.B. Đinh Thanh Sơn hướng dẫn

Thời Gian: ngày 02-03-04 tháng 03 năm 2012

Địa Điểm:

498 boul Manoi d’Youville il St. Bernard Châteauguay Qc.J6J-5T9

Khởi hành từ Montréal chiều thứ sáu (2 / 3 / 2012)

Trở về Montréal chiều Chúa Nhật (4 / 3 / 2012)

- Xin mời quý ông bà và các anh chị em tham dự

Lệ phí (trọn khóa) : 160$ người (có phòng riêng)

- Xin ghi danh trước ngày 31/12/2011

- Mọi chi tiết xin liên lạc :

  • Đinh Thị Long : (514) 254-7482   
  • Ái Liên            : (450) 687-2848
  • Phương Chi    : (514) 270-9851
  • email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.